Slik unngår du frosne rør

Frosne rør kan føre til kostbare skader på boligen. Vi gir deg gode tips og råd om hvordan du unngår problemet, og hva du bør gjøre om uhellet skulle skje. 

Hver vinter opplever mange at kulde og snø kan by på problemer for boligen. Frosne rør er et av de vanligste problemene, og er en plage for flere. 

Når minusgradene slår til for fullt gjelder det å være godt forberedt, slik at du unngår at rørene fryser. Det finnes flere måter du kan forebygge at dette vil skje. 

LES OGSÅ: Sjekk rørene i tide!

Varme er viktig

Varme spiller en svært viktig rolle hvis du vil unngå at rørene fryser. De vanligste årsakene til at vannrør fryser er dårlig isolasjon på rør og i bygning, samt mangel på varme.

– Det viktigste for å unngå at vannet fryser er å skjerme rørene fra å bli utsatt for frost. Sørg alltid for å ha pluss grader der hvor det er rør, sier Einar Kjus fra Rørleggersentralen AS. 

Når utetemperaturen er fra minus 10 og kaldere bør innetemperaturen heves til rundt 12 – 15 grader, for å sikre at boligen er varm nok. Om du har vinduer eller lufteventiler i nærheten av et vannrør lønner det seg også å lukke disse for å holde på varmen i rommet. 

Det finnes også permanente tiltak du kan gjøre for å slippe at rørene fryser. Slike løsninger kan være å montere varmekabel og isolasjon utenpå rør, eller varmekabel innvendig i rørene.

Skal du bort mens kulden er på sitt verste, vil det lønne seg å stenge stoppekranen slik at det ikke oppstår lekkasje med store påfølgende skader.

LES OGSÅ: Har du glemt stoppekrana?

Noen rør er mer utsatt

Det er slik at visse rør ofte er mer utsatt for å fryse enn andre. Her er det isolasjon og plassering som har mest å si, men disse er det ikke alltid like lett å varme opp nettopp på grunn av plasseringen. 

– Det er ikke alltid rørene er lagt på forskriftsmessig måte, da spesielt i yttervegger. Her fryser rørene lett uten at man har mulighet for å få varmet de opp, forteller Kjus. 

Han forteller også at rør lagt i uinnredet kjeller eller loft ofte kan være utsatte, da man sjeldent har varme på disse stedene. I tillegg er også stillestående varmtvannsrør, gjerne i kobber, et av rørene som fryser lettest. 

LES OGSÅ: Faren ikke over enda

Det lønner seg å la en rørlegger gjøre jobben om rørene fryser. Getty Images

Tilkall en rørlegger

Om uhellet skulle skje, og rørene fryser, finnes det måter du selv kan tine det på. Det anbefales likevel at man kontakter en rørlegger som kan gjøre det for deg. 

– Man kan tine vannrørene lett ved hjelp av varmluft, steam, tine trafo og høytrykksspyling. Disse metodene anbefales utført av rørlegger, da det kan være fare for brann ved tining, informerer Kjus. 

Det er også mulighet for at det kan være større skader på rørene om de fryser gjentatte ganger. Frosten kan nemlig ødelegge rørene ved at de blir utvidet. Dette er ikke like lett å oppdage selv, så det vil lønne seg å kontakte en rørlegger, da disse rørene anbefales å skiftes. 

I tillegg kan det også være tilfeller hvor det er nødvendig å åpne konstruksjonen, noe som også bør bli gjort av noen som kan jobben sin.

LES OGSÅ: Unngå vinterskader på hus og hytter

Kontakt forsikringselskapet

Om det har forekommet skader på rørene fordi de har fryst, anbefaler skadesjef for eiendom i Storebrand Forsikring, Shazad Rafiq, å umiddelbart kontakte forsikringsselskapet, for å melde skade og avtale nærmere befaring med en takstmann eller en sakkyndig.

De informerer om at skader på rørene på grunn av frost kan koste deg dyrt. Man kan i snitt regne med utgifter på omkring 30 000 og 40 000 kroner.

Rafiq informerer om at det er forhøyet egenandel ved skader som en følge av frost. Han forteller også at det er viktig at man følger sikkerhetsforskriftene nøye.  

– I tilfeller hvor sikkerhetsforskrifter ikke er fulgt kan også erstatningen avkortes, sier Rafiq.  

LES OGSÅ: Takskader og frosne rør koster dyrt.