Nå fryser vannrørene

Kulda kommer fort – er du forberedt?

Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i bygningen og gir vannskader.

Enkelte vintre har frostskader på rørinstallasjoner kostet over 200 millioner kroner. De fleste av disse skadene kunne vært unngått med litt omtanke.

Tre råd fra Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk for å unngå frostskader

  1. Steng utendørs kraner og tapp ut vannet i ledninger som kan fryse.
  2. Unngå Kald trekk rundt vannrørene. Husk å lukke kjellervinduer og –ventiler hvis du har rør i kjelleren!
  3. Dersom du reiser bort, bør du la naboen se etter huset mens du er borte. Temperaturen i oppholdsrommene må ikke senkes lavere enn til ca. 10˚ C.

Kilde: SINTEF Byggforsk