Faren ikke over enda

Selv om rørene ikke har gitt etter for kulda til nå, bør du ikke tro at faren er over. Langvarige kuldeperioder øker risikoen for frostsprenging.

Når vannrørene i boligen har taklet at utetemperaturen har falt til minus tjue grader eller mer, er det fristende å slå fast at rørene tåler kuldeperioden. Men nå advarer SINTEF Byggforsk mot å tro at faren er over. Det er fortsatt stor sjanse for frostsprengte vannrør og kostbare vannskader.

Kjelleren kaldere over tid
Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert i bygningen, for eksempel i yttervegger, i kalde kjellere og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner og på steder med kald trekk. Med langvarige kuldeperioder slik vi er har nå, øker faren for frostsprenging ytterligere.

– Det som skjer nå er at telen går dypere, og mange kjellere begynner å nærme seg nullpunktet. I kalde kjellerrom bør man derfor få temperaturen over på plussiden, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk.

Svake punkt gir etter: Av sanitærinstallasjoner er vannrør og tappearmatur mest utsatt for frost.

Fører til store skader
Når vann fryser til is, øker volumet med 9 prosent. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 °C, begynner innfrysingen. Til slutt gir det svakeste punktet i røret etter. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut og gir store og kostbare vannskader.

I 2009 kostet vannskader samfunnet nærmere tre milliarder kroner. Rundt fem prosent av disse skadene antas å skyldes frost.

Slik unngår du frostsprenging
Reiser du bort for lenger tid og boligen står uten tilsyn, bør du stenge hovedvanntilførselen og tømme de avstengte rørene.

Er du hjemme, sørg for at innetemperaturen holdes på et nivå slik at vannrør montert i yttervegger, loft og kjeller ikke nærmer seg frysepunktet. Sørg spesielt for at lufteventiler og vinduer i direkte nærhet av vannrør er lukket.

Glem heller ikke at hytta er utsatt. Skadene kan bli større på hytta enn i boligen, fordi vannet ofte får renne lenger her før det blir oppdaget.

Flere råd
De mange vannskadene som oppstår hvert år fått bransjen til å lansere en vannsjekk for boligen. Det er også mulig å få installert en vannstoppventil som stenger av vanntilførselen ved vannlekkasjer. Det reduserer skadeomfanget betraktelig om rørene skulle bli utsatt for en frostsprenging.

Du kan også finne informasjon i den nye brosjyren ”Unngå vannskader” fra SINTEF Byggforsk. Den gir råd om tiltak for å unngå vannskader, informasjon om frostsprenging, henvisning til nyttig litteratur og nyttige telefonnumre, samt informasjon om vannskadesikring med bruk av lekkasjevarsler. Brosjyren er utarbeidet av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk med støtte fra forsikringsbransjen i Norge og kan lastes ned gratis på vannskadekontoret.no.