Slipp inn dagslyset

Glassruter med solid isolering hindrer at du ”fyrer for kråkå”. Dessuten gir flere og større vinduer økt trivsel i hjemmet. Her viser vi deg noen inspirerende nyheter.

Foto: Sjøvold Trevare

Vinduene blir stadig bedre, noe som gjør at varmetapet rundt vinduet blir mindre. Norske vindusprodusenter er opptatt av ny teknologi for å sikre forbrukerne og miljøet best mulig.

Utviklingssjef hos NorDan, John Olav Rasmussen, er blant de som har sørget for å ta i bruk teknologien ”super spacer” på vanlige vindusruter, som tilbys forbruker. Her er det lagt et isoleringsmateriale mellom glassene i vinduet som ikke leder kulde. Dermed tåler det mer kulde som igjen fører til mindre kondens og mindre slitasje på treverket.
Bedre teknologi fører dessuten til lengre levetid på glassrutene.

Hos Velux, som produserer takvinduer, har man også tatt i bruk ny teknologi. De tilbyr glassruter som blant annet ikke trenger vasking. Takvinduene er utstyrt med selvrensende glass som skal kunne holdes rene kun ved hjelp av naturlig regnvann. I tillegg tilbys fjernkontroll på Velux Integra, som gjør at du kan åpne og lukke takvinduene, samt styre ventilasjon og lys med en fjernkontroll.

Nytt som gammelt
Ved oppussing av gamle hus og hytter må ofte tilårskomne vinduer skiftes ut, både fordi de har gammelt glass som er dårlig isolert og fordi treverket rundt vinduet er slitt.
Sjøvold (tidligere Røros Trevare) er en av aktørene på markedet som er spesialister på å levere vindusglass til gamle hus.

På Mylla i Nordmarka har de levert glassruter til en nesten 100 år gammel tømmerhytte. Vindusutformingen er tegnet av arkitekt og montert av lokal tømrer. Opprinnelig var det bare noen få vinduer i hytta, og de var tofløyede. De er nå byttet ut med trefløyede ruter. Der man ønsket nye og større vinduer har man skåret ”hull” i veggen for å gi plass til disse. Med økt tilgang på dagslys inne i hytta, og bedre muligheter til å se ut når man er inne, er det skapt økt trivsel innendørs. Til tross for endringen er det nesten umulig å se at vinduene er nye i og med at de er perfekt tilpasset i gammel stil til det eksisterende bygget.

U-verdi
Jo lavere u-verdi det er på vinduet ditt, desto større isoleringsevne har vinduet. Varmetapet gjennom vinduet måles i u-verdi, derfor er det viktig at du sjekker vinduets u-verdi før du bestemmer deg for nytt. I dag er det mulig å få vinduer helt ned i 0,7 W/m2K, der glass, karm og ramme er spesialisolert.

Dagens standardkrav (fra 01.02.07) til varmeisolasjonsevne i vinduer og nybygg er u-verdi er på 1,2 W/m2K, inklusive karm og ramme. Med godt isolerte vinduer unngås kaldras inntil vinduet. Dessuten gir minimalt trekk fra vinduet jevnere innetemperatur. Ideelt sett er innetemperatur på 21-22° C et godt utgangspunkt. Kommer innetemperaturen over 24° C øker veksten av husstøvmidd og andre mikroorganismer. Det er dårlig samfunnsøkonomi og lite miljøvennlig å ha for høy innetemperatur. Et effektivt ENØK-tiltak er derfor å skifte ut trekkfulle vinduer med nye som holder dagens standardkrav til isoleringsevne. For nybygg er dette et av de områdene der det er enklest å oppnå miljøgevinst.

Mer informasjon:
NorDan, tlf 51 40 40 00
Velux Norge AS, tlf. 22 51 06 00
Sjøvold AS (tidligere Røros Trevare), tlf 72 40 69 00
Norsk Vinduskompani, tlf 815 58 582
Pilkington Norge, tlf 23 33 59 00