Slik unngår du dugg på ruten

Får du også kondensvann på innsiden av vinduene? Les her hvorfor problemet oppstår og hvordan du kan bli kvitt det. 

Når det dannes kondens på innsiden av vinduene dine, kan det skyldes flere ting – vanligvis er ikke vinduene dine isolert godt nok, eller så lufter du ikke nok ut. 

Fukt hjemme kommer først og fremst fra beboerne: fra pust og svette, fra når vi koker eller dusjer, fra planter, dyr etc. Hvis du ikke blir kvitt denne fukten, blir den relative fuktigheten i hjemmet høyere og det vil vise seg på innsiden av vinduene. 

Høy luftfuktighet 

På et tidspunkt kan den relative fuktigheten i hjemmet bli så høy at selv godt isolerte bygningskomponenter ikke klarer å holde temperaturen høy nok til å unngå duggpunktet – temperaturen der den relative fuktigheten har nådd 100%. 

Det er ved denne temperaturen at vanninholdet i luften kondenseres til små dråper med vann – og det er disse vanndråpene du ser som kondens på vinduene. 

Et normat vinterproblem 

Et godt eksempel er nye doble vinduer som er godt isolert, men selv ikke de klarer å holde luften rundt seg varm nok til å unngå duggpunktet. 

Når fukttilskuddet er stort – hvis du for eksempel har mange gjester hjemme, eller du tørker hele husholdningens klesvask innenfor – vil det oppstå dugg. 

Mange opplever at kondens på vinduene er et spesielt vinter-fenomen. Og det er det en god grunn til. Når temperaturen faller utenfor på høsten og vinteren, blir yttervegger, vinduer, tak osv. også avkjølt. Og når de utvendige bygningsdelen blir relativt kjølige, skjer det ofte at de indre overflatene kommer under duggpunktstemperaturen der fukten i luften fortsetter. 

Men hvordan blir du kvitt duggen på vinduen i vintersesongen? 

Det er fire ting som gjør susen: 

4 tips for å unngå dugg på vinduene 

1. Luft ut 

Alle inneklima eksperter er enige: Den beste løsningen for dugg er god utlufting og gjennomtrekk 2-3 ganger om dagen i 5-10 minutter. 

2. Følg med på den såkalte relative fuktighet 

Invester i et hygrometer som kan vise den relative fukten hjemme, og hold den relative fuktigheten under 50-55% gjennom vintersesongen fra november til mai for god gjennomluftning og oppvarming. 

3. Plasser panelovner under kalde vinduer

Når en panelovn eller et annet varmeelement sitter under et vindu, stiger varmen fra ovnen opp og varmer rutenes overflatetemperatur. På den måten kan man unngå kondens. Hvis vinduene dine er gamle, kan det være lurt å vurdere å erstatte dem med nye som er bedre isolert. 

4. Hold temperaturen stabil i huset

Kjølige rom tiltrekker seg varm og fuktig luft. Når den varme luften kommer inn i et uoppvarmet rom, øker den relative fuktigheten og det kan dannes kondens. 

Det er derfor viktig at temperaturen i et rom – uansett hvilket rom det er i boligen – ikke er under 17 grader. Det skal heller ikke være mer enn 4-5 graders forskjell mellom det varmeste og det kaldeste rommet i hjemmet. 

Hva annet kan du gjøre for å unngå dugg på vinduene? 

  • Bruk kjøkkenviften 
  • Ikke heng klesvasken inne
  • Lukk baderomsdøren når du dusjer eller bader
  • Ikke lukk lufteventiler i vinduer og yttervegger 
  • Luft ekstra godt ut når fyringssesongen starter

For å unngå mugg i skjøtene på vinduene, er det lurt å tørke fugene daglig. Fjern også dugg og kondens fra vinduer og vinduskarmer med kjøkkenpapir eller en knut. 

Relativ luftfuktighet 

Den relative fuktigheten er forholdet mellom den faktiske mengden vanndamp i en luftmasse og den maksimale mengden vanndamp som luftmassen kan inneholde. Den relative fuktigheten avhenger også av luftmassens temperatut og trykk. 

Relativ luftfuktighet er vanligvis uttrykt i prosent med verdier fra 0 til 100%.