Nye vinduer: Sats på smarte vinduer – og få ned fyringsutgiftene!

Når du skal kjøpe nye vinduer, velg dagens superisolerte lavenergivinduer med 3-lags glass som bidrar til en positiv miljøprofil og du slipper å fyre for kråka.

I en alminnelig bolig som er noen tiår gammel utgjør vinduene normalt om lag 5 til 10 prosent av boligens ytterflate. Men varmetapet kan allikevel være opp mot 40 prosent av boligens totale varmetap, ifølge Enova.

Når du skal skifte ut til nye vinduer, velg tre-lags lavenergivinduer som reduserer strømregningen. Med nye og bedre vinduer er det langt enklere enn før å velge større og flere vinduer i boligen, da de har bedre isoleringsevne enn gamle vinduer. En annen grunn til å velge superisolerte vinduer er at gamle vinduer som er over 20 år gamle kan inneholde miljøgiften PCB, og det i seg selv kan være god nok grunn til å skifte ut tilårskommne vinduer med dagens varianter.

Mange vindusmuligheter

  • Når du skal velge nye vinduer vær klar over at det i dag finnes over 3000 ulike glasstyper på markedet, blant annet spesialvinduer som beskytter mot støy, innbrudd, sol og varmetap i tillegg til selvrensende vinduer.
  • Man kan velge mellom blankt glass, farget glass eller frostet glass.
  • Dersom utskifting av vinduer i gamle hus medfører vesentlig fasadeendring må dette meldes inn som fasadeendring til kommunen.
  • Å vaske vinduer er noe vi helst vil slippe, men nå finnes det heldigvis gode løsninger mot skitt på vinduene.Vinduer fra blant annet Velux er utstyrt med et ekstra komfortbelegg, som får organisk smuss til å løse seg opp ved hjelp av solens UV-stråler og regnvann. Dermed slipper man unna tungt renhold. Komfortbelegg passer spesielt godt til vinduer som er høytsittende og til takvinduer som utsettes for sol og regn. Samtidig gir belegget god beskyttelse mot UV-stråler og reduserer falming av inventaret.

Mer dagslys – med nye takvinduer

VELUX Norge AS lanserer 1. april sin femte generasjon takvinduer.

Den nye generasjonen takvinduer har større glassflater, bedre isolasjon og elegant design.

Dette er takvinduer som setter en ny standard for energieffektivitet og komfort. U-verdien er forbedret og mer dagslys slipper inn.

– Den nye generasjonen VELUX takvinduer optimerer energieffektiviteten, men beholder de gjennomprøvde konstruksjonsprinsippene. Et resultat av de nye løsningene er forbedret isolasjonsevne og en glassflate som har økt med inntil 10 prosent. Det gir mer soloppvarming og kutter oppvarmingskostnadene.

Takvinduer setter en ny standard for energieffektivitet og komfort.

Bedre inneklima med nye vinduer

Etter mange års testing og forbedringer i design og produktdetaljer er den mest synlige forbedringen ved dette generasjonsskiftet at glassflaten har økt. Det gir mer lys og en bedre utnyttelse av solvarmen.

Med bedre isolasjon i vindusrammene er u-verdien forbedret. Brukervennligheten er bedre og gir gode muligheter for et forbedret inneklima. Muligheten for å balansere utnyttelsen av solvarmen med behovet for ventilasjon er også på et høyere nivå enn tidligere.

Intelligente vindusløsninger

Designet i den nye generasjonen takvinduer har blitt oppgradert med avrundede skrueløse beslag, og større glass. Det gir et penere inntrykk og bidrar til ytterligere energigevinst.På de minste takvinduene vil glassflaten bli så mye som 10 prosent større.

Yttermålene er uendret, slik at det er enkelt å skifte til den nye generasjonen takvinduer.

Fjernkontrollen til VELUX INTEGRA har blitt redesignet og kommer nå som en kontrollpad med touch og swipefunksjon på samme vis som en smart-phone.

Kontrollpaden gjør programmering og betjening til en enkel oppgave, med forklarende intuitive ikoner. Den er klar for levering i juni 2012.

Vindusisolering måles i U-verdi

Jo lavere u-verdi det er på vinduet ditt desto større isoleringsevne har vinduet. Varmetapet gjennom vinduet måles i u-verdi derfor er det viktig at vinduets u-verdi sjekkes før man bestemmer seg for nytt vindu. I dag er det mulig å få vinduer helt ned i 0,7 W/m2K, der glass, karm og ramme er spesialisolert.

Med godt isolerte vinduer unngås kaldras inntil vinduet. Dessuten gir minimalt med trekk fra vinduet jevnere innetemperatur. Et effektivt ENØK tiltak er derfor å skifte ut trekkfulle vinduer med nye som holder dagens standardkrav til isoleringsevne. For nybygg er dette et av de områder der det er enklest å oppnå miljøgevinst.

Reduser energiforbruket med nye vinduer

Å redusere energibruken i norsk bygningsmasse er et overordnet nasjonalt krav. Nye energikrav fra 2009 etter tiltaksmetoden er på 1,2 W/m2K og vil redusere behovet for oppvarmning i nye boliger med 25 prosent. I dag står bolig og byggesektoren for hele 40 prosent av energibruken i samfunnet.

Enovas vindusanbefalinger

Enova kan anbefale følgende norske vindusprodusenter, som leverer vinduer med u-verdi på 1,0 prosent eller lavere.

Blant annet:
Natre, Trenor, Gilje, NorDan, Norgesvinduet, Lyssan, Nordvestvinduet, Uldal, Lillerønning, Mester-vindu, Fjerdingstad, Astrup, Energate og Sapa Vindussyste