Når det snør på takvinduet

Takvindu på boliger i snørike områder kan by på problemer.

Takvindu er en gunstig måte å bringe mer dagslys inn i loftetasjen. Takvinduer gir ofte mer dagslys enn tilsvarende vertikale vinduer ettersom takvindu gjerne har mindre avskjerming.

Snø og frost
Likevel er det ikke alle steder i landet hvor slike vinduer er like egnet. Problemene er størst på steder med mye snø og lave temperaturer.

– I områder med mye snø kan vinduet i vinterperioden være dekket av snø. Med snø på vinduet vil lys og mulighet for lufting bli redusert. Vil man bevare det maksimale lysinnfallet, må snø fjernes manuelt, sier Sintef Byggforsk i anvisningen Innsetting av takvindu.

Isdemninger kan gi skader
Men det er ikke bare redusert lys og luftemuligheter som er en utfordring ved takvinduer i snørike områder.

– Hovedproblemet er at vann som renner av vinduet, vil fryse på den isolerte takflata. I verste fall vil det kunne bygge seg opp store isdemninger som kan føre smeltevann inn i taket, sier Sintef Byggforsk, og legger til at isen også kan føre til skader på taktekningen og nedenforliggende takrenner.

Problemområde: Eksempel på isbygging under takvindu. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Snøfonn på taket
De advarer også mot å bruke takvinduer der det vil komme overbygg eller forhøyninger høyere oppe på taket.

– I slike tilfeller kan snøen lett danne fonner eller samle seg på en slik måte at det fører til uakseptabel snøsmelting og isbygging. Takvinduer egner seg derfor ikke på slike steder uten at taket omkring vinduet manuelt holdes fritt for snø.

Varmekabler
Elektriske varmekabler nedenfor takvinduet kan være en måte å omgås problemet på. Det vil varme opp takflata slik at smeltevannet kan føres bort.

– Ved bruk av varmekabler forutsettes det også at takrenner og avløp holdes tilsvarende varme, skriver Sintef Byggforsk, som anbefaler selvregulerende varmekabler med beskyttelsesleder og UV-bestandig kappe.

Anvisningen Innsetting av takvindu gir også utførlig informasjon om plassering og innsetting av takvindu.