Hva betyr dugg på vinduene?

Dugg på vinduene kan være et varselstegn. Men det kan også være et tegn på kvalitet.

Har du opplevd å trekke gardinene til side en morgen, og oppdage at vinduet er dekket med kondens? Du er ikke alene.

For særlig nå på høsten er det mange som opplever å få dugg på vinduet.

Dugg på vinduer kan ha flere årsaker. Noen ganger kan dugg på vinduene være et tegn på at noe bør gjøres. Andre ganger er det et tegn på at noe er gjort riktig.

Her får du forklaringen på hva som er tilfellet i ditt hus.

Dugg på vinduene inne

Innvendig kondens kan ofte finnes på soveromsvinduet vinterstid. I løpet av natten avgir vi store mengder fukt til luften gjennom pusten vår.

Mange foretrekker å holde soverommet relativt kjølig, og når du kombinerer det med dårlig ventilasjon og stor luftfuktighet, får du kondens.

Dugg på vinduene inne

Kondens: Dugg på vinduene innvendig skyldes ofte høy luftfuktighet eller dårlig ventilasjon.

Men det kan like gjerne oppstå kondens på et vindu i stua eller på badet.

Tre ting som fører til kondens på ruten innvendig:

  1. Luftfuktighet
  2. Temperatur
  3. Vinduets isolasjonsevne

De to første kan du gjøre noe med, det siste krever utskiftning av vinduet for å bedres.

Ifølge Sintef Byggforsk er kondens på innsiden av nye vinduer oftest et tegn på høy innvendig luftfuktighet som følge av for dårlig ventilasjon.

– Gardiner som er trukket for, reduserer luftsirkulasjonen ved vindusflaten og øker problemet. Mye planter inn mot vindusflaten kan ha samme virkning.

Dugg midt i mellom

Du kan også prøve å utbedre ventilasjonen i boligen, plassere varmekilder under vinduene, og unngå å tørke klær innendørs. Vær også oppmerksom på at kondens som får samle seg i små dammer i karmen, kan føre til råteskader på vinduet og bør unngås.

Befinner duggen seg mellom vinduene? Ifølge Sintef Byggforsk skyldes kondens mellom glassrutene at forseglingen rundt glassene ikke er tett.

Det igjen innebærer at ruten bør skiftes. Er vinduet gammelt, bør du bytte det ut med et moderne trelags lavenergivindu med lav U-verdi.

Er vinduet derimot nytt, kan kondens mellom glassene være gjenstand for reklamasjon og erstatning.

Dugg på utsiden?

Dugg på utsiden av glasset er gjerne et kvalitetstegn. Det er et signal om at vinduet har god U-verdi, og dermed isolerer godt.

– Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg, sier vindusprodusenten Nordan.

Vanligvis er dette et fenomen som først og fremst opptrer på morgenkvisten i vinterhalvåret og forsvinner etter kort tid. Synes du likevel det er sjenerende, er det mulig å gjøre noen tiltak for å redusere eller stoppe duggen utvendig.

Et større takutstikk, markiser, beplantning, bebyggelse eller andre former for avskjerming vil kunne redusere problemet.

Kilde: Byggforskserien 740.111, Sintef Byggforsk