Slik radonsikrer du din bolig

Visste du at over 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av radongass? Med lette tiltak kan det tallet minske.

Har du noen gang målt radonkonsentrasjonen i din bolig? Går du med mye vondt i hodet, så kan det være et tegn på at det er på tide å teste. 

Det anbefales å teste på vinteren fra oktober til mars, for et mer riktig resultat da radonkonsentrasjonen er høyrere når bakken under huset er fryst. Så du kan ennå vente, men ikke vent for lenge – plutselig er oktober her. Det er flere firmaer og leverandører av radonapparater som er godkjent av statens strålevern – Byggmesterkontoret både selger og kan måle for deg. 

Målingen gjøres over to timer, for å gå et gjennomsnittlig resultat, da radonstrålingen varierer veldig fra dag til dag.

Krav om radonsperre i nye bygg

Alle nye bygg må være radonsikret og inneha en radonsperre.

– Radonsperre er et radonforebyggende tiltak. Dette er blant annet en radonsperre mot grunnen. Hvis målinger viser at det likevel kommer inn for høye konsentrasjoner av radon må det være gjort klart andre muligheter for å stoppe eller ventilerer radon fra å komme inn, forteller Trond Bøhlerengen seniorforsker ved Byggforsk Sintef. 

Myndighetene har nå bestemt at ingen oppholdsrom i norske bygg bør ha en radonkonsentrasjon på over 200 becquerel per kubikkmeter luft. De anbefaler å allerede gjøre tiltak for å senke radonmengden hvis den overstiger 100 becquerel. 

Slik radonsikrer du din eldre bolig

Eksisterende bygg har også flere muligheter for å minske sin radonkonsentrajon. 

– Det er to effektive metoder. Den første handler om å lokalisere hvor radon kommer inn. Denne gjelder særlig for hus som er bygd uten grunnmur med kjeller, og som står mer eller mindre på bakken. Her kan det være ledninger eller vannrør som kommer opp gjennom gulvet og slipper radon direkte inn. Slike sprekker må da tettes, forteller Bøhlerengen.

En annen effektiv metode er å borre seg utenfra og inn i kjeller, og her plassere et rør hvor radon kan suges ut med en vifte.

– Det som er viktig å huske på i gamle hus er at selv de enkleste tiltak kan forbedre situasjonen veldig. Husk å rense ut av eksisterende ventilasjon, eller plasser inn flere ventilasjonsluker, råder Bøhlerengen.

Sintef har skrevet to forskjellige radonveiledninger som hjelper deg med å bygge etter byggetekniske forskrifter: En for nybygg og en for eksisterende

1-2-3: Eksisterende hus:

  • 1. Sørg for generel god ventilasjon i hjemmet. Rense dine allerede eksisternde ventilasjonsluker og eventuelt sett inn enda flere.
  • 2. Let etter hvor radon kommer inn i grunnmur og gulv. Tett igjen disse sprekkene – de er ofte ved vannrør og ledninger.
  • 3. Bor et hul gjennom kjellergulv og installer rør med vifte som kan suge ut radon.