Derfor er riktig ventilasjon viktig

Du vet sikkert at god ventilasjon i boligen er avgjørende, men vet du hvorfor det er viktig?

God ventilasjon i boligen er viktig både for hus og mennesker.

– Et godt inneklima forutsetter at alle rom i bruk har tilstrekkelig tilførsel av frisk og lite forurenset luft utenfra, og at brukt og forurenset luft, overskudd av fukt og eventuell overskuddsvarme fjernes, sier professor Kjell Aas i boka Godt inneklima.

Kan gi helseskader
Dårlig inneklima som følge av dårlig ventilasjon kan ha en rekke følger for menneskene som bor i boligen. Hodepine, konsentrasjonsvansker, luftveisinfeksjoner, allergi og overfølsomhet er noe av det som kan ramme deg.

– Selv om miljøet ute er viktig, så er det miljøet inne i boligen som har størst direkte betydning for helse og trivsel for de fleste av oss, sier overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke i artikkelen Inneklimaet er viktig for helsa.

Sørg for god ventilasjon: Dårlig inneklima kan gi helseplager i form av bl.a. astma og allergi.

Kan føre til mugg
Dårlig ventilasjon er særlig et problem vinterstid. På sommeren lar vi gjerne vinduer og dører stå oppe i lange tider av gangen, men om vinteren skalker vi oss til for å unngå å miste for mye varme. Men er vi ikke påpasselige, risikerer vi samtidig å stenge for tilførsel av frisk luft.

Et vanlig tegn på at ventilasjonen er for dårlig og at luftfuktigheten er for høy er at det kommer kondens på vinduene. Les mer om dette i artikkelen Hva betyr dugg på vinduene? Problemet med høy luftfuktighet er at det kan føre til mugg i hjemmet, noe som både kan skade deg og boligen.

– Hvis luftfuktigheten i huset blir for høy og den fuktige luften havner på kalde flater som veggene i et kjølig soverom, kan det oppstå mugg. Da er løsningen å få ned luftfuktigheten og bedre ventilasjonen, har biolog Stein Norstein i Anticimex uttalt.

Naturlig ventilasjon
I noen boliger holder det med naturlig ventilasjon. Aas poengterer likevel at dette er den billigste, men dårligste løsningen.

– Den kan fungere fint om sommeren og ellers i året med riktig bruk av lufteventiler, avtrekk og vinduslufting. Slik ventilasjon bygger på mye bruk av lufting gjennom luker, spalter og vinduer. Det krever imidlertid bevisste og konsekvente tiltak for å reudsere forurensninger og kilder for støv og avgassinger inne, sier Aas.

Balansert ventilasjon
I andre, og da særlig nyere og mer energieffektive hus, er det nødvendig med mekanisk ventilasjon for å få tilstrekkelig utskifting av luften. Dette er dog et dyrere alternativ og bør regnes inn i byggekostnadene med én gang.

– Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den ventilasjonstypen som best sikrer god luft inne, forutsatt at den er riktig utført og riktig brukt. Det fordyrer en enebolig med noe mellom 40 000 og 100 000 kroner, avhengig av om installasjonen er med fra begynnelsen eller iverksettes senere, sier Aas, som mener dette ventilasjonssystemet er en god investering både helsemessig og energiøkonomisk.