Velg miljøvennlige tak

Har du hørt om formpressede tak og sedumtak? Tak er definitivt ikke en gang hva det var. Her er noen av høstens mest miljøvennlige tak akkurat nå.

Formpressede takstein, blant annet, Turmalin, som har moderne falsesystem gjør det mulig å bruke denne type takstein ved 14 graders takhelling, i motsetning til tradisjonell takstein som krever minst 22 grader.
På et slikt tak er det også mulig å legge solcellepanel som bidrar til å gjøre huset ditt selvforsynt med elektrisitet. Å benytte energismart tak er på sterk fremmarsj.

I fremtiden kommer det til å bli en naturlig del av det å dekke taket med takstein også åintegrere smarte energiløsninger.

Allerede i dag er det mulig å få tilbud på helhetsløsninger – en såkalt solcellepakke – som inkluderer solpanel, en gateway som visualiserer elektrisiteten i realtid, montering og installasjon samt søknad til kommunale myndigheter for å få tilskudd.

Fakta om Turmalin tak:

Taksteinen er ikke bare kjent for sin stilrene design, den er også enkel å arbeide med, svært fleksibel og det brede utvalget av tilbehør gir mulighet for individuelle løsninger:

• Stor variabel lekteavstand gjør det enkelt å få takflatens mål til å gå opp med hele takstein.

• Det brede utvalget av spesialstein omfatter også halvstein, slik at antall skjæringer minimeres.

• Turmalins flate profil skjuler helt fuglelisten.

• Mulighet for spennende aluminiumsløsninger ved møne og gavl.

• Større tetthet med dobbelt falssystem.

• Forsterkede ribber på baksiden gir optimal stabilitet på lektene.

For mer info: www.monier.no

Noxite tak

Når stråler treffer takoverflaten, som er belagt med Nitrogenoksid, aktiveres en prosess som forandrer oksidpartiklene til ufarlig nitrat. Titandioksid fungerer som katalysatori prosessen og brytes ikke ned, uten at den vil finnes i taket gjennom hele takets levetid.

Tester viser at et 200 kvadratmeter stort hustak på ett år nøytraliserer utslippene fra 1000 mils bilkjøring. Noxite-taket reduserer altså mengden luftforurensinger, inklusive den skadelige ozonen.

 Noxite-taket reduserer altså mengden luftforurensinger

Fremtidens tak er miljøvennlige.

Fakta om Noxite tak:

• NOx er en samlebetegnelse på forurensende gasser som består av nitrogen, oksygen, NO og NO2. De største kildene til utslipp er bil- og båttrafikk og industri. NOx kan føre til luftveissykdommer, giftig bakkenært ozon, sur nedbør og forverring av klimagassproblemet.

• Nitrogendioksider nøytraliseres effektivt av Noxite unike overflate – kun ved hjelp av vind, sol og regn. Et tak på 5.000 m2 kan hvert år redusere samme mengde som en gjennomsnittsbil slipper ut over en avstand å 200.000 km. Årlig dekkes om lag 6 millioner m2 med takbelegg på næringsbygg og lignende. Benyttes Noxite på alle disse takene, vil luften renses for NOx tilsvarende 240 millioner km bilkjøring.

For mer info: www.noxite.no og www.icopal.no

Mer om tak.

Sedumtak

Et sedumtak trenger ikke være mer en fire centimeter tykt ettersom det består av ekstremt tørre og harde stauder.

Når sedumtaket er vannet veier det ikke mer enn 50 kilo per kvadratmeter, og det er ikke mer en betongtakstein. Ett sedumtak er stort sett vedlikeholdsfritt. Alt som kreves er gjødsling hvert annet eller hvert tredje år.

Fordelene med et sedumtak er flere: Foruten at det isolerer mot kulde på vinteren og varme om sommeren beskytter det takpappen mot UVstråling, demper mot støy, absorberer luftforurensninger og kan ta opp til 50 prosent av årsnedbøren som ellers renner ut i vannnettet.

Men den viktigste årsaken til at flere velger sedumtak er at de er vakre.

Sedumtak

Fakta om sedumtak:

• Et sedumtak har en rekke fordeler i forhold til en ordinær sort takflate. Taket holdes kjølig i sommervarmen og bidrar til kjøling av bygget, dette merkes spesielt i rommet like under taket, men også i rom og uteområder som har nær utsikt til taket vil strålevarmen minimaliseres.

• Økt avrenning er en stor utfordring i forbindelse med utbygging av nye områder. Fra å være en gress eller skogdekket flate der mye av nedbøren tas opp i planter og infiltreres i grunnen vil avrenningen etter utbygging bli svært konsentrert i tid og sted. Harde flater som tak og asfalt gir nesten ingen fordampning og ingen infiltrasjon. Avløpsrør må derfor dimensjoneres opp og det blir ofte stilt krav til fordrøyningsbassenger. Sedumtak vil holde tilbake opptil 50% av nedbøren og i tillegg fordele avrenningen over en lengre periode slik at taknedløp og overvannsystem kan dimensjoneres ned.

• Rensing av luft i form av opptak av partikler og forbruk av CO2 er andre positive effekter av økt bruk av sedumtak, særlig i bykjerner.Takmembranens levetid økes med flere ganger da sedumen hindrer at UV-stråler tørker ut membranen. Et sedumtak vil isolere godt mot kulde samt dempe støy.

For mer info: www.bergknapp.no

Hvis du er i tvil om takproduktets holdbarhet bør du sjekke med SINTEF om de har testet produktet. SINTEF-testede produkter har gjennomgått strenge kvalitetskontroller.