Undertak på taket

Folk flest tror at et tak som er tekket med takstein, er tett. Det er feil, – Ingen opplektet taktekking er vanntett, sier Byggforsk. Det er derfor undertaket er så viktig. Men hvem tenker vel på hva man har under det flotte takbelegget av takstein i betong eller tegl?

En økende andel av eneboliger i Norge blir utført med skråtak og takstein av betong eller i tegl. Folk flest tror at så lenge de har takstein på taket, så er det tett.

Det er feil. Hvor mye vann som trenger gjennom det ytre belegget og inn på undertaket, avhenger blant annet av takets vinkel.

Jo skråere tak, desto mer vann renner av. Hvor man bor i landet er også avgjørende. Vind er med på å presse vann gjennom takbelegget. Fordi fukt og vann alltid vil klare å trenge gjennom taktekkingen, er undertaket der for å fange opp vann.

Kvaliteten på undertaket er derfor viktig, noe de fleste ser ut til å glemme eller rett og slett ikke vet, forteller siv.ing Trond Bøhlerengen i Forsknings- og utviklingsavdelingen hos Byggforsk (Norges Byggforskningsinstitutt).

Stor forskjell på undertak
Det beste undertaket er en såkalt taktro av bord eller plater. På et slikt solid undertak er det enkelt å både legge og bevare undertaksbelegget helt og fint.

Dessuten er det lett å bevege seg på et slikt undertak ved senere reparasjoner.

Nye huseiere blir ofte forundret når det viser seg at boligen ikke har en solid taktro, men et forenklet undertak av tynne plater (sutakplater) eller tynt rullprodukt.

– Forenklede undertak finnes i mange typer og kvaliteter og kjøpes gjerne på rull eller som tynne plater. Vær klar over at betegnelsen forenklede undertak nettopp tilkjenngir at denne løsningen har begrensninger. De er billigere og dårligere, men vil fungere godt nok om de brukes riktig. En får det man betaler for. Et robust og ordentlig undertak koster mer, men dette får man igjen ved lang levetid og ved at det blir enklere og sikrere å foreta arbeid på taket, både når taket legges nytt og ved senere reparasjoner eller rehabilitering. Et forhold som ofte ikke tas med i den økonomiske beregningen, er at det er lettere å få til gode gjennomføringer til pipe og ventilasjon med en ordentlig taktro. Det gir større sikkerhet mot senere inntrenging av vann på disse utsatte stedene, påpeker Bøhlerengen.

Pass godt på taket ditt. Skader på taket kan koste deg dyrt. Foto: Colourbox

Kostbare skader på taket
Får du først vanninntrengning gjennom taket, er som regel konsekvensen kostbar.

Før du kanskje merker noe som helst, har vannet fulgt skråtaket og funnet skjulte veier ned i veggkonstruksjonen.

Når vannskaden senere blir avdekket, kan det over tid ha skjedd stor skade som kan medføre betydelige reparasjonsutgifter.

Taket er husets viktigste bygningsdel fordi det skal stå imot store påkjenninger fra nedbør i form av regn, vind og snø, i tillegg også stekende sol og bitende kulde.

En solid taktekking og et godt undertak som beskytter mot fukt og vann, er en god investering for huset. Men et tak varer dessverre ikke evig.

– Taksteinen er som regel ikke problemet, den kan vare i mange titalls år, men det gjør ikke sløyfer og lekter som holder taksteinen på plass. Allerede fra taket er nytt skal man et par ganger i året sjekke takets tilstand og se over takrenner og nedløp. Når det har gått noen år, skal man være ekstra påpasselig. Etter mellom 20 og 30 år kan lektene og spesielt sløyfene være i ferd med å råtne. Da må taksteinen av, og det må legges nytt feste (nye sløyfer og lekter) for taksteinen. Fornyelse eller reparasjon av undertaket må selvsagt også vurderes. Ved omtekking vil det vanligvis være nødvendig å legge nytt underlagsbelegg på gammel taktro. Har du da som sagt et solid undertak av taktro å gå på, gjør det arbeidet langt enklere, sier Trond Bøhlerengen i Byggforsk.