Tak – Slik måker du taket

Et tak bør måkes jevnlig for å unngå skader, men pass også på at du ikke skader deg selv. Vi gir deg tipsene om hvilket utstyr du bør bruke, hvordan du sikrer deg og hvordan du bør måke taket.

Hvert år havner noen på sykehus etter å ha skadet seg under måking av tak. Unngå å bli en av dem.

Slik sikrer du deg på taket
Mange velger å feste seg ved å slå et tau om livet og så knytte det om skorsteinen. Dette kan i verste fall være vel så farlig som ikke å sikre seg. Årsaken er at eldre skorsteiner kan være løse, noe som kan føre til at du drar med deg skorsteinen om du skulle ramle.

Knyt istedet tauet til festet i takstigen. Pass også på at tauet har riktig lengde. Det skal være langt nok til at du får beveget deg litt rundt på taket, men ikke så langt at det ikke stanser deg fra å ramle utenfor takkanten om du skulle miste fotfeste.

En siste sikkerhetsforanstaltning er å legge snømåkingen til et tidspunkt når det er flere personer til stede. Be dem holde et øye med deg, slik at du kan få hjelp om uhellet skulle være ute.

Anbefalt utstyr på tak
Du kan selvsagt bruke ei spade eller skuffe når du skal måke taket. Fordelen er at den er enkel å få med seg opp på taket. Ulempen er at det kan være både tidkrevende å måke et helt tak med ei spade og krevende for kroppen ettersom snøen må kastes langt unna. Les mer om hvordan du tar vare på ryggen når du måker her.

Et bedre alternativ er å bruke en snømåke på taket, eventuelt en snørydder, i et lett materiale som plast eller aluminium. Fordelen med en snømåke eller snørydder er at du sparer ryggen for unødig slit og at du kan fjerne mer snø i hver omgang. Ulempen er at du kanskje må ha hjelp til å få løftet snørydderen opp på taket. Les mer om de ulike redskapene for måking her.

Rydd taket fra bakken: Avalanche er et snøfjerningsredskap for tak.

Det finnes også et redskap beregnet spesielt på måking av tak, kalt Avalanche. Dette fungerer på den måten at en wire skjærer gjennom snøen og løsner den, mens en plastduk får den løse snøen til å skli ned fra taket. Med et langt forlengerskaft har du mulighet til å stå på bakken og fjerne snøen fra taket på lavere bygg.

Seks tips når du skal måke taket
Statens bygningstekniske etat har utarbeidet en rekke råd om hvordan taket bør måkes:

  • 1. Vurder hvor snøen havner når du måker den ned fra taket. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • 2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.
  • 3. Dersom snøen langs veggene har fonnet seg helt opp til taket må en være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snøen på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse
  • 4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
  • 5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  • 6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen – det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 – 20 cm).