Når og hvordan bør du måke taket?

Knirk og smell fra konstruksjonen, samt dører og vinduer som er vanskelige å åpne, kan være tegn på at du må måke taket ditt. 

Det lønner seg å være klar over hvor mye snø taket ditt tåler, og når det er lurt å måke det vekk. Slik informasjon kan spare deg for konsekvenser som takskader og redusert forsikringsutbetaling. 

– Huseiere plikter å forsøke å unngå skader på huset eller hytta. Om du har hatt god tid på deg til å måke, men taket likevel bryter sammen, kan det bli snakk om redusert forsikringsutbetaling, sier Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

LES OGSÅ: Forebygg vinterskader på huset ditt

Hvor mye tåler taket?

Hvor mye taket tåler avhenger av takvinkel og hvor gammelt huset er. I følge Direktoratet for byggkvalitet kan du regne med at hustaket ditt tåler minst 150 kilo per kvadratmeter, enten det er nytt eller gammelt.

En viktig ting å huske på er at snøen bli tyngre når den blir våt. Om taket tåler 150 kilo snø per kvadratmeter, tilsvarer det en halv meter med gammel snø, men bare 0,4 meter med våt snø. For tak som tåler 350 kilo per kvadratmeter, synker den kritiske tålegrensen fra 1,2 meter til 0,9 meter når snøen blir våt.

Forenklet sagt betyr dette at en kubikkmeter gammel snø veier 300 kilo, mens en kubikkmeter våt snø veier 400 kilo.

Når bør du måke?

De færreste vet hva taket tåler, eller har tilgang på byggetegninger med opplysninger om dette. Derfor er det også flere som er usikre på når man egentlig bør måke taket. 

– Hører du knirk og smell fra konstruksjonen, eller kjenner at vinduer og dører er vanskeligere å få opp, er det på høy tid å reagere, sier Vennesland.

Det gjelder altså å følge med på eventuelle endringer i huset når snøen har lagt seg på taket. Et annet tegn å følge med på er nedbøyninger i huset. Det behøver ikke være forbundet med fare, men det er et tegn på for stor belastning, informerer SINTEF Byggforsk.

LES OGSÅ: Tak uten trøbbel

Foto: Getty Images

Pass på istappene

Store mengder med is og istapper hver vinter, kan også være et tegn på at taket ikke fungerer slik det skal. Is kan nemlig skade taktekningen, og ødelegge takrenner og nedløp. I tillegg til dette kan det også være til stor fare for de som ofte befinner seg rundt huset, da de kan løsne av seg selv.

– Huseiere er ansvarlige for å fjerne istapper som henger ned fra taket, da dette kan være til stor fare for deg selv og de som besøker huset, sier driftsleder i Vaktmesterkompaniet, Alex Frank. 

Selv bruker Vaktmesterkompaniet en lift for å fjerne istapper, men du kan bruke en stige om du skal fjerne de selv. Du kan fjerne istappene lett ved å bruke en øks eller hakke, men pass på at ingen befinner seg under taket mens du holder på.

LES OGSÅ: Gode vinterråd for huset ditt

Vær forsiktig

Vaktmesterkompaniet er ett av flere firmaer som tilbyr å måke snøen for deg. De gjennomfører jobbanalyser, og har tatt kurs om hvordan man utfører jobben. Om du likevel ønsker å gjøre jobben selv, råder de deg til å tenke på helsa først.

– Sikkerhet er det viktigste når du skal måke taket ditt. Tenk deg om før to ganger før du går opp, og ha alltid med deg en ekstra hjelper som kan stå på bakken og passe på, sier Frank.

Han forteller at det er viktig å tenke over hvilke farer man kan utsettes for, og anbefaler å sikre seg mens man er på taket slik at man ikke risikerer å falle ned. 

– Det er flere tilfeller hvor folk har brukt en snørydder for å få vekk snøen. De går ut til kanten, og dytter snøen litt for hardt ned slik at de går utfor selv, sier Frank.

Slik måker du taket

1. Sjekk hvor snøen havner når den måkes ned fra taket. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.

2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.

3. Dersom snøen langs veggene har fonnet seg helt opp til taket, må en være forsiktig med å fjerne snøen på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå.

4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.

5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.

6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 – 20 cm).

LES OGSÅ: Med denne snøhøvelen måker du taket på rekordtid