De nye takene gjør mer enn å beskytte huset

Takstein av betong og metall har lenge dominert på våre hustak, men noe nytt er i ferd med å skje nå. De alternative takene øker i bruk og blir stadig mer miljøvennlige.

Turmalin: Egenprodusert strøm fra taket

Vi som bor i villa er ofte konservative og erstatter gjerne våre gamle takstein med nye uten å reflektere over alternativene, men det er ikke lenger Niclas During, produktsjef hos takleverandøren Monier, enig i.

– Tvert i mot er det kanskje håndverkeren som er konservativ og gjerne vil jobbe med materialer som han er vant med. Jeg opplever at villaeieren blir stadig mer fri i tanken, særlig når det gjelder å bygge nytt, sier Niclas During.

Monier har leveret tak og solceller til den første eneboligen i Sverige som er sertifisert som passivhus, i oktober 2012. På taket til villaen ligger den nye formpressede taksteinen Turmalin med ett moderne system som gjør det mulig å bruke dem ved 14 graders takhelling, i motsetning til tradisjonell takstein som krever minst 22 grader.

Men selv om taksteinen er nyskapende i seg selv så er det villaens konstruksjon og solcellene på taket som bidrar til å gjøre villaen selvforsynt med elektrisitet.

Fortum: Legger til rette for solceller

Å benytte energismart tak er på sterk fremmarsj og er noe som også energifirmaet Fortum har tatt i bruk.

− Vi ser et voksende marked for energieffektivisering i villaer og tror at nettopp taket kommer til å spille en viktig rolle i de nærmeste årene. Når man legger nytt tak så kommer det til å bli en naturlig del av det å intigrere smarte energiløsninger, sier Sara Valentin, forretningsutvikler på Fortum.

Fortum har siden i juni 2012 tilbudt en helhetsløsning – en solcellepakke – som inkluderer solpanel, en gateway som visualiserer elektrisiteten i realtid, montering og installasjon samt søknad til kommunale myndigheter for å få tilskudd.

– At man kan følge elproduksjonen og konsum i realtid gjør at man blir mer bevisst og passer på å bruke vaskemaskinen når solen skinner, sier Sara Valentin. Fortum liker at det, med nåværende bidrag fra de kommunale myndighetene og dagens elpriser, tar omtrent 16 år å betale ned sin investering for solcellepanel. Men det finnes også solcelleenergiløsninger som er integrert i taket og som ikke krever montering av solpanel.

Solenergisystemets livslengde beregnes til minst 40 år og takstenen betydelig lenger enn som så. Kostnadene for det termiske systemet pluss akkumulatortankene er fra 60 000 kroner pluss moms for en enebolig.

Solenergi utnyttes fremdeles forsiktig i Norden sammenlignet med for eksempel Tyskland, til tross for at vi i Norden takket være våre lange sommerdager har like stor solinnstråling som landene rundt Middelhavet.

Noxite: Reduserer luftforurensninger

Et nytt, smart produkt med miljøfokus er Noxite-takene fra Icopal. Takmaterialet renser luften fra skadelig Nitrogenoksid som forårsaker store miljø- og helseproblemer. Når solens ultrafiolette stråler treffer takoverflaten, som er belagt med Nitrogenoksid, aktiveres en prosess som forandrer oksidpartiklene til ufarlig nitrat. Titandioksid fungerer som katalysator i prosessen og brytes ikke ned, uten at den vil finnes i taket gjennom hele takets levetid.

– Tester viser at et 200 kvadratmeter stort hustak på ett år nøytraliserer utslippene fra 1000 mils bilkjøring, sier Ann-Charlotte Nilsson, produktsjef hos Icopal.

Noxite-taket reduserer altså mengden luftforurensinger og beskytter ozonlaget.

– Interessen er stor. Jeg antar at halvparten av dem som velger taket gjør det for miljøeffektens skyld og resten for at taket er estetisk tiltalende. De liker den lysegrå fargen. Vi ser et større mangfold i hvordan huset ser ut og det åpner også for at mange i dag kan tenke seg å velge noe annet enn betongtakstein, sier Ann-Charlotte Nilsson.

Sedumtak: I stort sett vedlikeholdsfritt

Gamle taktradisjoner er på vei til å bli mer populære, takket være videreutvikling og tilpasning til dagens forutsetninger og behov. Gjennom historien har tak av gress og torv vært populære på våre breddegrader, blant annet takket være at de isolerer godt på vinteren.

Men gress og torv krever et tykt jordlag, noe som belaster takkonstruksjonen. Et sedumtak derimot trenger ikke være mer enn fire centimeter tykt ettersom det består av ekstremt tørre og harde stauder.

− Når sedumtaket er vannet veier det ikke mer enn 50 kilo per kvadratmeter, og det er ikke mer en betongtakstein, konstanterer Mikael Jacobsson, teknisk selger på Veg Tech som lager og leverer svenskprodusert sedumplater.

Ett sedumtak er stort sett vedlikeholdsfritt. Alt som kreves er gjødsling hvert annet eller hvert tredje år. Men fordelene med et sedumtak er flere. Foruten at det isolerer mot kulde på vinteren og varme om sommeren så beskytter det takpappen mot UV-stråling, demper mot støy, absorberer luftforurensninger og kan ta opp til 50 prosent av årsnedbøren som ellers renner ut i vannnettet.

− Men den viktigste årsaken til at flere velger sedumtak er at de synes de er vakre, konstanterer Mikael Jacobsson.

Miljøvennlig tak med solpanel.

Moderne takstein. Foto: Stig Hammarstedt

Sveriges første private passivhus har den formpressede taksteinen Turmalin fra Monier.

Sedumtak isolerer godt både om sommeren og vinteren.

Fotnote: Du kan få støtte til kjøp av solfanger gjennom Enovas tilskuddsordning. Husk å søke før du kjøper. For mer info: www.enova.no