Stort miljøpotensial i eldre hus

Flere av de største aktørene i bygge-bransjen har gått sammen i et nytt prosjekt kalt SEOPP. Sammen skal de undersøke nye måter å nå energimål på, og i prosessen vil de gjerne ha din hjelp.

– Det finnes rundt 700.000 småhus i Norge som er bygget før 1990, mens kun 12.000 nye bygges hvert år. De aller fleste hus fra før 1990 tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon, oppvarming eller varmeisolering. Det totale potensialet for energibesparinger er derfor enormt, sier Anne Gunnarshaug Lien, prosjektleder for SEOPP.

Det er Forskningsrådet som er initiativtaker bak prosjektet, gjennom sitt energiprogram ENERGIX. Norges største boligbygger Mesterhus er prosjekteier med SINTEF som prosjektleder.

Med seg på laget har de anerkjente aktører som Ratio Arkitekter, Enova, Husbanken, NVE og flere store aktører i bransjen. Målet er å finne ut hvordan man kan rehabilitere og oppgradere småhus til et ambisiøst energinivå på en mest mulig kostnadseffektiv og standardisert måte.

– Det er gledelig at Forskningsrådet har sett at det ligger store muligheter i eksisterende bygningsmasse. Det faktum at så mange seriøse aktører i byggebransjen har valgt å bidra viser at optimismen er stor, sier Lien. 

I stedet for å tilpasse de byggetekniske løsningene i hvert enkelt tilfelle slik som er praksis i dag, er et viktig mål i forskningsprosjektet å utvikle standardiserte konsepter som kan benyttes ved oppgradering av eneboliger fra tidsperiodene 60-, 70- og 80-tallet. 

Søker demonstrasjonshus

I forbindelse med prosjektet, leter SEOPP etter to eneboliger bygget mellom 1960 og 1990, som skal fungere som demonstrasjonsobjekter. Husene vil oppgraderes slik at standarden blir minst like bra som dagens krav til nybygg.

– Vi er på utkikk etter kandidater som har planer om å energioppgradere boligen sin. 
Melder de på huset sitt i dette prosjektet kan de være heldige å bli plukket ut som forbildeprosjekt og får da bistand fra noen av de beste aktørene i bransjen.

Eierne av demonstrasjonshusene får en unik mulighet til å få oppgradert boligen sin, samtidig som de tar et tydelig standpunkt i forhold til miljøet, sier Lien.

Fristen for å melde huset sitt på, er 1. september, og de to husene som velges ut vil få gode rabatter på byggevarer, subsidierte priser på byggearbeider fra en Mesterhusbedrift og arkitekthjelp som er støttet fra Husbanken.

I tillegg vil forskere fra SINTEF Byggforsk bistå med utvikling av trygge bygningstekniske løsninger.

Ytterligere informasjon om prosjektet og veiledning for påmelding finnes her: www.seopp.net.