Nytt tak til huset – hva skal jeg velge?

Når skal det gamle taket skiftes til nytt? Kan du gjøre det selv, og hvilke krav skal taket ha? Hvilket takbelegg holder lengst? Hva koster et nytt tak, og hvilke andre utgifter er forbundet med å skifte taket? Få svarene her:

Hvor lenge holder et nytt tak?

Takets levetid er minimum 25-35 år, avhengig av type. Men ofte holder nye takk mye lengre, hvis du vedlikeholder det riktig.

  • Betongtakstein 35 år

  • Eternit 30 år

  • Skifer 30 år

  • Stålplater 40 år

  • Tegltakstein 35 år

  • Takpapp 25 år

  • Zink 40 år

  • Stråtak 25 år

Når skal taket skiftes?

Ofte treffer man beslutningen om å skifte tak først når det ikke lengre er tett. Husk derfor å sjekke tak rommet for fukt, og om vinteren for snø som kan ha blåst inn. Hvis du vedlikeholder taket godt, og årlig fjerner skitt og mose på taket, så minsker du risikoen for fukt og frostskader slik at taket kan holde seg i mange år. Men etter mange års bruk, og når det er nedslitt og ikke fungerer optimalt, da skal det skiftes. 

Hvilket tak skal jeg velge?

Takpapp, eternittplater, stålplater, Betongtakstein, tegltakstein og skifter er mest brukt. Som utgangspunkt er det sikreste valget å utskifte den gamle belegningen med en tilsvarende ny belegning. Det er ofte den tak typen som den gamle takkonstruksjonen er bygget til, som passer best til det nye taket.

Taket skal passe til resten av huset

Arkitektonisk skal man passe på at det nye taket passer til huset. Et nytt tak kan endre utseende på huset og gjøre det fremmed, eller se rart ut. Det kan også være forskrifter på hvilket tak du kan velge i lokal planene i ditt område, som begrenser mulighetene dine. For eksempel så kan det være et krav i område ditt at det ikke er lov til å bruke glasert tegl.

Hva koster et nytt tak?

Det er store prisforskjell på tak. Takpapp finner du i den billige enden, mens skifer ofte er dyrere. Priser og omkostninger ved legging av tak ligger normalt fra ca. NOK1.500/kvm til NOK.4.000/kvm. (2018

Hva er et undertak?

Noen belegninger til tak er ikke helt vanntette hvis det regner eller snør mye samtidig som vinden presser på takflaten. Tidligere understrøk man taksteinen fra innsiden med mørtel for å tette. I dag bygger man et desidert underlag, som er et vanntett ”tak” laget av enten plater eller en vanntett duk.

Undertak og takbelegg skal ha samme levetid

Trikset med et undertak er at det skal fange regnvann og snø, som det leder ned i takrennen. Da unngår du at treet i takkonstruksjonen blir fuktig, og at det kommer mugg eller råte i treet. Husk derfor å velge et undertak som har like lang levetid som selve takbelegningen, på det nye taket.

Kan jeg legge nytt tak selv?

Hvis du kaster deg ut i prosjektet og vil skifte taket selv, skal du følge produsentens veiledning til å legge tak nøye. Husk også å jobbe under sikre forhold, i den relativt store høyden. Et profesjonelt firma gir ofte 5 års garanti på tak. Den garantien har du ikke når du legger taket selv.

Fra eternit til tegltakstein

Pass på hvis du tenker å legge et tyngre tak enn det opprinnelige – for eksempel tegltakstein i stedet for et eternittak. Tegltakstein i stedet for eternittak vil øke egenvekten av takkonstruksjonen betraktelig. Hør derfor med en ingeniør om beregninger og om huset ditt klarer å bære et tyngre tak. Ellers kan du risikerer at loftet får nedbøyninger og i verste fall kollapser. 

Hvilke energikrav er det?

Når du skifter tak, skal du i nesten alle situasjoner leve opp til reglementets krav om etterisolering, som i et nybyggeri. Tak- eller et rådgivende firma kan beregne hvilke energikrav du skal følge, når du legger nytt tak. Kravet gjelder ikke ved små reparasjoner.

Hvis taket er flatt, kan du ikke legge for eksempel takstein. For å kunne bære takstein skal takets helning være minimum 25 grader. Du kan i stedet bruke takpapp eller sink.

Flate tak er oftest ikke helt flate, men har ofte en liten helning.