Slik slipper du radon

Er du engstelig for hva huset ditt kan stelle i stand? Her guider vi deg gjennom alle skremmende ting som kan skje. Denne gangen: Det usynlige radonet.

Hva er det?
adon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som kan være i luften, bakken, drikkevannet og i byggematerialer. Det finnes en rekke forskjellige tiltak for å senke radonnivået.

Hvorfor er det farlig?
Radon, spesielt i kombinasjon med røyking, kan fremkalle kreft. I  2009 endret Statens strålevern sine anbefalinger. Radonnivået skal alltid være under 200 Bq/m3 og tiltak bør utføres når nivået er over 100 Bq/m3.

Hvordan oppdager du det?
Du merker ikke radon, men det er enkelt og rimelig å få utført langtidsmålinger etter sporfilmmetoden. Målingen bør foregå i vinterhalvåret da radonkonsentrasjonen er mest stabil.
Radon kan forekomme i drikkevannet. I en utgravd brønn er ofte radonverdien lav, mens den i en brønn som er boret i fjell som regel er høyere. Statens strålevern tilbyr måling av radon i vann. Prøvetakingsutstyr kan man få tilsendt og analysen koster kr. 250,-.

Hva gjør du med det?
Viser det seg at du har for høye radonverdier i luften eller vannet bør tiltak settes i verk. På Statens stråleverns nettside www.nrpa.no/radon finner du en liste over en del firmaer som utfører reduserende og forebyggende tiltak mot radon.

Hva koster det?
Radonreduserende tiltak koster fra ca. 20 000 kroner til ca 100 000 kroner. Det er for tiden ingen støtteordninger for dette. Husk å skrive en avtale med entreprenøren slik at det tydelig fremgår hva som inngår i arbeidet og at entreprenøren tar ansvar for at radonnivået senkes.

Dette gjør du hvis radonet kommer fra:

Bygningsmaterialet:
Øk luftgjennomstrømningen. I enklere tilfeller holder det ofte å installere et slags utluftingssystem  eller montere ventiler.  Kommer i tillegg radonet fra bakken må andre tiltak iverksettes. Kostnad fra 20 000 kroner.

Vannet:
Det er ofte tilstrekkelig at vannet luftes kraftig med en spesielt konstruert radonutskiller. Kostnad ca. 10 000 – 30 000 kroner.

Bakken:
I blant holder det å tette ­rensebrønnen for avløp, rundt isolasjonsrør for vannledninger eller i gjennom­gående  sprekker.  Kostnad fra 2 000 kroner.
Erfaring viser at aktiv trykksenking av byggegrunnen er det mest effektive til­taket hvis forholdene ligger til rette for dette.  Kostnad ca. 25 000-40 000 kroner. Er ikke dette mulig, bør andre tiltak vurderes.