Radonsikring av boliger

Radonsikring av boliger får stadig større oppmerksomhet.

Man regner med at mellom 10-20 % av lungekrefttilfellene skyldes radoneksponering i boliger. Målinger viser at radonnivået er høyest i Østlandsområdet, men variasjonene kan være store fra bolig til bolig. Ved større tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen, kan man få økonomisk hjelp fra Husbanken.

Radon er en naturlig luktfri radioaktiv gass, som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium som finnes i de fleste bergarter og i jordsmonn. Alunskifer og granitt er blant de bergartene som inneholder mest radium.

Radongassen beveger seg med luften opp gjennom grunnen. Måling bør utføres i vinterhalvåret når boligen er oppvarmet og det normalt er et undertrykk inne i boligen.

Målingen skjer ved at det plasseres ut små bokser i de rommene du oppholder deg mest (dvs. soverommet og stuen). i boksene ligger det en liten sporfilm hvor radongassen setter sine spor. Etter noen måneder kan man lese av sporene på filmen. For ca. 500,- kan du kjøpe 2 sporfilmer som plasseres ut i følge veiledningen. Filmene sendes senere inn, blir analysert og du får tilsendt resultatet (analysen inngår i prisen). Se radonlab sine hjemmesider.

Tiltak i eksisterende boliger
Med en radonkonsentrasjon på mellom 200 til 400 Bq/m3 bør enkle tiltak settes i verk som f.eks. å forbedre ventilasjonen hvis denne ikke er tilstrekkelig, samt tetting av synlige sprekker/luftlekkasjer i kjellervegg og gulv. For radonkonsentrasjoner over 400 Bq/m3 bør det gjennomføres tiltak selv om kostnadene kan bli store.
Tiltak kan være:

  • Bedre ventilasjonen og luftgjennomstrømningen i boligen
  • Tette rundt gjennomføringer, f.eks. rundt vann- og avløpsrør
  • Det kan være aktuelt å legge en membran på gulvet eller på grunnen i krypkjelleren, hvis en har en slik løsning.
  • Endre trykkforholdene i grunnen i forhold til boligen, ved hjelp av en såkalt radonbrønn.

Prinsippet er at en skaper enten et undertrykk i grunnen for å hindre at luft skal trenge inn i bygningen, eller skape et overtrykk for å hindre luft i å trenge opp fra grunnen. Dette vil føre til et inngrep i enten bygning eller tomt. Hvor omfattenede en slik løsning vil bli er avhengig av husets og grunnens beskaffenhet.

Tiltak ved nybygg
Det mest effektive er å bruke en membran i konstruksjonen i grunnen, og få den så tett som mulig. Membranen kan også legges mellom eksisterende og nye oppfylte masser (bare sørg for at den ikke får rifter og sår). Andre tiltak er ventilering av byggegrunnen gjennom et rørsystem som luftes over tak. Økende ventilasjonsgrad reduserer radonkonsentrasjonen. Et ventilasjonssystem som skaper et undertrykk anbefales ikke. Balansert ventilasjon vil være å foretrekke, selv om dette ikke gir noen garanti mot inntrengning av radon.