Pass opp for sopp

Gammeldagse kalde kjellere er ofte lite problematiske så lenge de bare brukes til lagring av sykler eller poteter. Problemene kommer når du bruker kjelleren som oppholdsrom. En rekordvåt høst har ført til en eksplosjon av hussopp, men med enkle tiltak kan boligeiere unngå de største skadene.

 

Verstingen – ekte hussopp! Har du fått denne i huset, må du sørge for en skikkelig utbedring.

En tradisjonell kald kjeller tåler en del fuktighet, hvis du bruker den på «gamlemåten». Hvis du skal gjøre om kjelleren til soverom eller oppholdsrom må du imidlertid passe på.

Hva er årsaken til soppskader?

All sopp trenger tilstrekkelig fuktighet, tilgang på luft og passende temperatur for å utvikle seg. Den mest fornuftige måten å forebygge soppangrep på, er å redusere fuktigheten. Men når treverk brytes ned, frigjøres vann slik at et råteangrep som er i gang, lett utvikler seg videre.

Noen få sopptyper – ekte hussopp og slektninger av den – kan frakte vann over lengre avstander. Det gir disse soppene stor evne til å spre seg og lage omfattende skader.

Fuktighet som fører til fuktskader, kan komme utenfra i form av nedbør, fra bakken i form av grunnvann eller synkvann, innenfra i form av høy luftfuktighet eller vannsøl, eller ved at det lekker fra rør og installasjoner.

1. Kald kjeller

Har du en kjeller der det er vanskelig å få malingen til å sitte og det dukker opp hvite, gule eller brune saltutslag på veggen, er det sikre tegn på at fuktighet trenger inn gjennom veggen eller suges opp fra grunnen. Hvis det bare forekommer enkelte steder på veggen kan forklaringen være at terrenget ikke faller bort fra veggen eller at vann fra taket ikke ledes vekk eller til overløpsledning.


Hold treverk som vindusrammer og innredning under oppsikt for misfarging som kan tyde på soppangrep. Sørg for at kjelleren er forsvarlig luftet. Ved må ikke stables opp mot fuktige yttervegger eller kjellergulv. Det er vanlige angrepssteder for ekte hussopp.

 

Riktig ventilasjon kan forhindre hussopp.

2.Kryperom
Fordi det er vanskelig å komme inn i og bevege seg rundt i krypkjellere, er det lett å glemme at denne delen bør etterses, og skader kan utvikle seg uten å bli oppdaget. Stubbloft og bjelkelag er svært utsatt for angrep av mugg- og råtesopp.

Muggsoppen er ikke farlig for bygningen, men gasser og partikler fra soppen som trenger opp i oppholdsrom, kan føre til helseplager. Men råtesoppen kan bryte ned treverk, og i mange hus med krypkjellere har det vært nødvendig å skifte ut bjelkelaget og nedre del av veggen.

For å forebygge skader, er det viktig å redusere avdampingen fra bakken. Dekk bakken med en bygningsplast. Hensikten er å unngå at det damper av fuktighet. Vann fra snøsmelting eller nedbør skal ikke holdes ute, men få anledning til å renne av og ned i bakken.

Legg plasten slik at det blir en spalte på cirka 5 centimeter mellom plasten og veggen. Ha fall fra midten av plasten og ut til ytterkanten eller lag hull i plasten i bunnen av forsenkningene. Hold plastfolien på plass med steiner, ikke sand. Da er hensikten borte.

Innredede boligrom under terreng har ofte skader. Her er det mugg og råte på grunn av fuktinntrengning utenfra.


3.Innredet oppholdsrom under terreng
Det er ikke enkelt å konstruere gode og varige boligrom og våtrom under terrengnivå. Ved etterinnredning av eksisterende kjeller, er det vanlig at ventilasjonen ikke gir brukbar inneluftkvalitet fordi den er for liten. Det er imidlertid begrenset hva som kan oppnås ved å ventilere godt, mye vil være bestemt av konstruksjonen.

Utbedring og vedlikehold

Råteskadet treverk må skiftes, og for å få bort alt må også 10-20 centimeter utenom det som er synlig svekket, tas bort. Materialer som er angrepet av muggsopp bør skiftes for å unngå negative helseeffekter. Etter en sopputbedring, bør det gjøres grundig rent for å fjerne soppsporer og annet støv fra utbedringsarbeidene.

Kjemisk bekjempelse av et soppangrep har som regel ingen hensikt. Et unntak er hussoppangrep, der soppen kan overleve inne i murverk. Da må murverket behandles kjemisk. Er det risiko for ny fuktighet, kan det være aktuelt å bruke sopphemmende midler for å forebygge angrep, særlig av trykkimpregnert treverk.

Huskeliste

Når du planlegger å innrede

kjelleren til boligrom:

  • Soverom eller oppholdsrom må ha en annen rømningsvei enn kjellertrappa i tilfelle brann
  • Ved isolering av gulvet må du vurdere om takhøyden er tilstrekkelig               
  • Ved isolering av ytterveggene er det best å gjøre dette med utvendige drenerende plater. Da kan du samtidig kontrollere om dreneringen fungerer.           
  • Ved innvendig isolering bør du unngå materialer som kan angripes av muggsopp og andre mikroorganismer. En brukbar løsning kan være en isolert lettklinkerblokk