Kommunene overser radonfaren

Kommunene overser radonfaren, viser en undersøkelse fra Statens strålevern.

Foto: Statens strålevern. Seksjonssjef Anne Liv Rudjord er bekymret for omfanget av radon i Norge.

Den radioaktive gassen radon, som kan føre til lungekreft, stiger opp fra grunnen og kan bli konsentrert i farlige mengder i boliger dersom det ikke taes nødvendige forhåndsregler. Likevel oppgir hele 90% av alle kommuner at de ikke tar hensyn til radonfaren i reguleringsplanene. Mange nye boligfelt kan dermed være helsefeller.

– Vi er bekymret for omfanget av radon i Norge. Det vi ser er at veldig få kommuner tar hensyn til radonrisikoen i sine reguleringsplaner, og her mener vi det er store forbedringsmuligheter, sier seksjonssjef ved Statens strålevern, Anne Liv Rudjord intervju.

Lite kunnskaper
Norge er et av de landene i verden hvor radonfaren er størst. Det skyldes både det kalde klimaet og de geologiske forholdene i Norge.

– Noen typer bergarter, som f.eks. alunskifer, er verre enn andre, og de kommunene som har slike bergarter i sitt område er gjerne kjent med det. Men også sprekker, løsmasser og grove morener kan være en stor risiko, og det virker dessverre ikke som dette er like godt kjent, sier Rudjord.

Forbedringspotensial
Statens strålevern ser helst at kommunene både ser på radonfaren før de utarbeider reguleringsplaner, samt at de blir flinkere til å informere innbyggerne i kommunen om problemet med radon.

– Vi vet at innbyggerne i kommunene tar problemet mer til seg om de får informasjon fra kommunen. Resultatene fra undersøkelsen viste at rundt ti prosent av kommunene er aktive med å informere innbyggerne, men rundt halvparten har ikke noe opplegg for å informere befolkningen, forteller Rudjord.

I undersøkelsen ble det også spurt om de geologiske forholdene i kommunene.
– Det positive er at kommunene har noe kunnskaper om hvilke geologiske forhold det er i kommunen. Dermed har de faktisk et grunnlag for å vurdere radonrisikoen, sier Rudjord.