Kan du bygge garasje eller carport uten å søke?

Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Eller frykter du at naboen skal gjøre det? Nye byggeregler fra 1. juli 2015 gjør at man slipper å søke for å bygge noen typer carporter og garasjer, men en rekke betingelser må oppfylles. 

Vurderer du å bygge garasje eller carport?

Dette bør du også ta hensyn til:

Varsling av naboer

Grannelova har krav om varsling av naboene før man setter i gang tiltak som for eksempel planting, graving eller bygging.

Det er ikke et formelt varsel som nabovarsling etter plan- og bygningsloven, men et krav om å orientere naboen om hva man har tenkt å gjøre før man gjør det.

Merk at Grannelova er en privatrettslig lov, da må du gå til forliksråd eller tvistedomstol dersom dere ikke blir enige.

Kilder: Carporter og små garasjer, anvisning fra SINTEF Byggforsk, Advokatfirmaet Grette,