Valgets kvaler

Den 11. september skal vi atter en gang til urnene for å avgjøre hvem som skal styre landet vårt de neste fire årene. Men hvilken statsminister vil være best for deg som hytteeier?

Det er ingen partier som peker seg ut som spesielt hyttevennlige. Heldigvis er det ingen partier som er spesielt hyttefiendtlige, heller. – For oss hytteeiere er nok kommunevalget mer spennende enn stortingsvalget, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, men her har vi dessverre ikke stemmerett.

Tomtefesteloven

Har du hytte på festet tomt, vil endringer i tomtefesteloven være det aller viktigste for deg. Selv små endringer i festeavgift, rett til innløsing eller innløsingssum kan ha stor betydning.

Det er enkelte pollitikere fra Arbeiderpartiet som har tatt til orde for redusert festeavgift. Vi har imidlertid lite tro på at det blir en reell omkamp om tomtefeste, det er tross alt bare to år siden vi fikk en ny tomtefestelov. Dessuten vil Arbeiderpartiet trolig være avhengig av støtte fra Senterpartiet, og det vil de neppe få.

Norsk Hyttelag jobber imidlertid for å få endret Landbruksunntaket som gjør det umulig å få innløst en festetomt fra en landbrukseiendom selv om gårdsdriften i praksis er avviklet 

Eiendomsskatt

Norsk Hyttelag mener at dagens ordning for eiendomsskatt i hyttekommuner er urettferdig, udemokratisk og en enorm sløsing med ressurser.

Før valget i 2009 gikk Høyres Jan Tore Sanner ut mot eiendomsskatt på hytter og lovte å fjerne ”hytteskatten”. Etter at Høyre fikk regjeringsmakt, har vi ikke hørt noe mer om dette.

Nå har Fremskrittspartiet gått ut og sagt at det er viktigere å fjerne eiendomsskatten enn formue­skatten. Dette er svært positivt, men vi husker jo at det ikke er lenge siden partiet lovte å fjerne bompengene…

Utfordringen med å fjerne eiendomsskatten, er at mange kommuner er helt avhengige av disse inntektene for å få budsjettet i balanse.

Norsk Hyttelag mener det er feil at kommuner skal kunne skattlegge hytteeiere for å finansiere lokale grendeskoler, storslagne kulturhus eller nye næringsbygg. Ellers er vårt inntrykk at de aller fleste hytteeiere gjerne vil bidra hvis takstene er rettferdige og pengene brukes til formål som kommer alle til gode. 

Derfor er det viktig å huske at Fremskrittspartiet og Høyre har gjort det mulig for kommuner å frita fritidsbolig for beskatning eller å bruke en lavere skattesats for fritidsboliger.

Senterpartiet ønsker ikke å svekke kommuneøkonomien, men åpner for at eiendomsskatten kan fjernes om den erstattes av et kommunalt skatteøre på inntil et prosentpoeng på inntektsskatten. Spørsmålet er om de andre partiene vil gå med på dette.

Må selge familiehytta

Norsk Hyttelag er opptatt av at det skal være mulig for folk flest å ha hytte. Nå ser vi at totalkostnadene gjør at stadig flere vurderer om de har råd til å beholde familiehytta.  

Summen av festeavgift, eiendomsskatt, veiavgift, løypebidrag – og en kreativt utformet serviceavgift om du har hytte på Sjusjøen – kan bli i meste laget for mange. 

Det som var overkommelig da du var i jobb med god økonomi, kan bli vanskelig som pensjonist eller enke. Verken eiendomsskatt eller festeavgift tar hensyn til den enkeltes betalingsevne, noe vi mener er svært problematisk.

Mange som kommer i en slik situasjon, ønsker å overføre hytta til neste generasjon. Da er det viktig at barna har mulighet til å overta.

Derfor er vi svært opptatt av at arveavgiften ikke kommer tilbake.

I fjor varslet Arbeiderpartiet at de ville lansere en ny modell for arveavgift før stortingsvalget. Nå sier partiet at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften, men i stedet skjerpe formueskatten. Det er en bedre løsning, men fortsatt en løsning som gjør det dyrt å eie en hytte.

Friluftsliv

Vi har tidligere kritisert den nåværende regjeringen som vi mener har manglende respekt for det norske friluftslivet. I fjor greide regjeringen å gi kommunene frie hender til å tillate snøskuterkjøring i utmark, og i år har de fjernet alle begrensninger for vannskuter.

Det er sikkert morsomt for den enkelte med både snø- og vannskuter, men her må den enkeltes behov for fart og spenning vike for flertallets rett til å nyte naturen. 

Det de fleste opplever som unikt med den norske naturen, er god plass og stillhet. Vi ønsker å bevare det slik, så kan heller andre land satse på motorisert fart og spenning!

Din kommune

Det aller meste som angår deg som hytteeier, skjer lokalt. Hva politikerne i din kommune mener om eiendomsskatt, er viktigere enn hva politikerne på Stortinget mener.

Dermed blir valgresultatet etter kommunevalget i 2019 mye mer interessant for oss hytteeiere. Der har vi dessverre ikke stemmerett.

I årets valg vil det viktigste for oss hytteeiere være det totale skatte- og avgiftsnivået, kommuneøkonomi og kommunesammenslåing. Og kanskje, om vi er heldige, får vi gjort noe med eiendomsskatten.

Foto: