Unngå at hyttedrømmen blir et mareritt – sjekkliste til hyttevisnigen

Hyttekjøpet kan fort bli langt dyrere enn du så for deg da du skrev under kontrakten. Disse faresignalene bør du se etter på visningen.

Tall viser at råteskader i bjelkelag over krypkjellere topper statistikken over råteskader i fritidsboliger.

– Råteskader, så vel som en del insektskader, vil utvikle seg over tid. Det er derfor viktig å være klar over at forsikringen kun dekker skader som oppstår etter at du har kjøpt forsikringen, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding. 

Magerøy er ekspert på råteskader og skadedyr, og opplever at mange får dyrekjøpte erfaringer med på hyttekjøpet.

Han viser til en analyse fra Folkehelseinstituttet som i 2016 dokumenterte at 40 prosent av krypkjellerne hadde et fuktproblem.

Sjekk også ytterkonstruksjonene i taket

Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter, og undersøk om det er fuktskader på loftet. Det er i overgangen mellom tak og pipe lekkasjene oftest oppstår, og råteskadene utvikler seg.

Sjekkliste for hyttevisningen

Her har du en sjekkliste som du kan gjennomgå på hyttevisningen: 

Tak

 • Sjekk taket for ødelagte takstein, mose og så videre. 
 • Sjekk at det ikke er lekkasjer. 
 • Sjekk at det ikke er tegn til fuktproblemer på loftet. 
 • Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter. 
 • Sjekk om taket stikker langt nok ut på tømmerhytter.

Krypkjeller

 • Sjekk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren.
 • Sjekk at det ikke er kjellerlukt.
 • Sjekk om det er saltutslag og avflassing av maling, noe som kan tyde på dårlig eller manglende drenering. 
 • Sjekk om det er insekter. 
 • Sjekk om det er sopp. 
 • Sjekk om det er skjolder og misfarging på grunnmuren. 

Lukt 

 • Sjekk hvordan det lukter – innestengt eller vond lukt kan tyde på dårlig ventilasjon eller andre problemer. 

Hyttas utside

 • Sjekk om malingen flasser.  
 • Sjekk om det er råte i kledningen. 
 • Sjekk hvordan terrenget faller mot huset.

Bad

 • Sjekk dokumentasjon på utført bad. 
 • Sjekk at vannet renner mot sluket. 
 • Sjekk om det er synlig membran i sluk.