Snakk om hvem som skal overta hytta

Vi står foran et generasjonsskifte i hytte-Norge. Halvparten av alle norske hytteeiere er over 60 år. I løpet av de neste 10-20 årene skal over 100.000 hytter overlates til neste generasjon, viser beregninger gjort av Norsk Hyttelag. Nå ber de deg snakke om hvem som skal overta hytta, slik at generasjonsskiftet ikke ødelegger familiefreden.

– Det er ikke lett å bestemme hvem som skal overta hytta hvis det er flere arvinger. For den generasjonen som har vokst opp med hyttelivet, er det svært vanskelig å gi slipp på familiehytta, sier Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag. – Vår erfaring er at de som starter tidlig og lar beslutningen modne over tid, får bedre løsninger og færre konflikter enn de som venter til arveoppgjøret.

Se også: Slik kan du utvide hytta

Tidligere var det vanlig å overdra hytta til sine barn relativt tidlig. Ved å gi mor og far bruksrett til hytta, ble verdien redusert, og dermed kunne man spare betydelige beløp i arveavgift. Etter at arveavgiften forsvant, er det mange som utsetter generasjonsskiftet til arveoppgjøret, men det er ikke nødvendigvis en god idé i følge Bringsvor.

– Nordmenn elsker hytta, og følelsene knyttet til en familiehytte er sterke. Derfor opplever mange at de får sorgreaksjoner når de forstår at de må selge eller gi fra seg hytta. Hvis denne prosessen skjer samtidig som et arveoppgjør etter at mor og far har gått bort, er det duket for konflikter selv i den mest harmoniske familie. Heldigvis kan slike konflikter unngås, beroliger Bringsvor, men det krever at du begynner å snakke om det allerede nå.

En familiehytte er en velsignelse, men kan bli et familiedrama hvis ikke man blir enig om hvem som skal overta hytta. (Foto: Pixabay)

Skal en av dere overta hytta alene, må dere bli enige om hvem det skal bli. Skal hun kjøpe ut dere andre kan det bli dyrt for henne, men dere kan løse det ved å avtale skjevdeling i det endelige arveoppgjøret. Hvis dere velger en slik løsning, er det viktig å inngå skriftlige avtaler. Husk også at arveloven er under revisjon, og det er mulig at eksisterende avtaler og testamenter blir helt eller delvis ugyldige når den nye loven trer i kraft.

Mange velger også å la alle søsknene overta hytta i fellesskap, og dele på rettigheter og plikter i et sameie. Det kan fungere svært bra, i alle fall om dere ikke er for mange søsken som deler. Men lag en avtale som tar høyde for både nåværende og fremtidige ektefeller, barn og bonusbarn. Hvem bestemmer hvor mye dugnad som kreves av hver enkelt, og hvem bestemmer hvor mye penger dere skal bruke på oppussing og investeringer?

– Vårt klare råd er å bruke påskeferien til å snakke sammen om hvilket forhold dere har
til hytta og hvordan dere kan tenke dere å bruke den i fremtiden, sier Bringsvor. – Vi i
Norsk Hyttelag har utarbeidet 10 gode råd for generasjonsskifte på hytta. Følger du
disse rådene og tar tiden til hjelp, kan du forhåpentligvis se frem til mange tiår med
både hyttekos og familiefred.

Norsk Hyttelags 10 beste råd for et vellykket generasjonsskifte

I samarbeid med hytteadvokat Randi Birgitte Bull i advokatfirmaet Bull & Co har Norsk Hyttelag utarbeidet 10 råd for familier som ønsker å gjennomføre et generasjonsskifte for hytta på en måte som sikrer både hyttekosen og familiefreden.

  1. Snakk med familien om dine ønsker.
  2. Sett deg inn i de viktigste begrensningene i arveloven og ekteskapsloven.
  3. Skal hytta overdras etter din død, skriv et ordentlig testament.
  4. Skal du gi bort hytta i gave mens du lever, skriv et gavebrev som beskriver dine ønsker.
  5. Hvis du gir hytta i gave til et av barna, ta stilling til om andre arvinger skal kompenseres for dette i arveoppgjøret.
  6. Eier du hytta sammen med ektefelle, avklar om lengstlevende ektefelle skal beholde hytta i uskifte så lenge han eller hun lever.
  7. Ønsker du å fordele arven ut over begrensningene i arveloven, kan du likevel løse det om du inngår en avtale med barna dine.
  8. Skal du gi bort hytta, bør du vurdere å forbeholde deg bruksrett.
  9. Skal barna dine overta hytta i fellesskap, bør dere lage en avtale som bestemmer hva som skjer om familieforholdene forandrer seg.

Følg med på endringer i den nye arveloven og gjør endringer i avtalene om nødvendig.

Flere nyttige tips? Abonner på vårt nyhetsbrev.