Nå får du støtte til solcellepanel på hytta

Nå kan du få opptil 28.750 kr i støtte fra Enova hvis du bygger - eller har bygd - solcellepanel på hytta.

Enova har tidligere ikke støttet utbygging av solcellepanel eller andre energitiltak på hytter, men før sommeren ble dette omgjort.

For i juni ble det klart at statsforetaket åpner for at private hytteeiere kan få Enova-støtte for solcellepanel og 15 andre energitiltak på hytta, skriver Teknisk Ukeblad.

Fram til nå har privatpersoner kun fått støtte til energiproduksjon og andre energitiltak i helårsboliger, men nå åpnes dørene på vidt gap for bistand til sunne energiløsninger også på hytta.

– Av de 465.000 fritidsboligene i Norge er anslår vi at cirka 75 prosent er knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette, sier Gunnel Fottland, utviklingssjef for energiforsyning og sluttbruk i Enova.

Disse tiltakene på hytta kvalifiserer til Enova-støtte:

 • El-produksjon (solcellepanel) – Inntil 28.750 kr
 • Energirådgivning – Inntil 7500 kr
 • Fjerning av oljefyr og oljetank – Inntil 20.000 kr
 • Fjerning av oljekamin og oljetank – Inntil 6000 kr
 • Luft-til-vann-varmepumpe – Inntil 20.000 kr
 • Væske-til-vann-varmepumpe – Inntil 30.000 kr
 • Avtrekksvarmepumpe – Inntil 20.000 kr
 • Vannbåren varme – Inntil 10.000 kr
 • Bio-ovn med vannkappe – Inntil 10.000 kr
 • Bio-kjel – Inntil 25.000 kr
 • Solfanger – Inntil 15.000 kr
 • Varmegjenvinning av gråvann – Inntil 2500 kr
 • Oppgradering av bygningskroppen – Inntil 150.000 kr
 • Balansert ventilasjon – Inntil 20.000 kr
 • Varmestyringssystem – Inntil 4000 kr

Les mer om støtte til energitiltak på hytter her.

  

Nå er det mer aktuelt enn noen sinne å investere i solcellepanel på hytta. (Foto: Pixabay)

Utgjør 1,8 prosent av strømforbruket

Strømforbruket i fritidsboliger har steget jevnt de siste tiårene, fra 0,7 terawattimer i året i 1993 til 2,3 terrawatttimer i 2016. Ifølge SSB har det sammenheng med den generelle velstandsutviklingen og at flere kjøper seg hytte på fjellet. 

Men selv om forbruket i denne kategorien er mer enn tredoblet siden 1993, utgjorde det likevel bare 1,8 prosent av det totale nettoforbruket i 2016, skriver TU.no. 

Refusjon for solenergi-investering

Hvis du allerede har gjort energitiltak når du leser dette, trenger du ikke frustrere over at toget har gått. For også de som har investert i solpanel eller andre tiltak på fritidsboligen, vil ha mulighet til å søke om tilskudd tilbake i tid.

– Kostnadene må i så fall være fra de siste 18 månedene. Så støtteberettigede tiltak på fritidsboliger som ble gjort i fjor sommer, kan få støtte nå, forklarer Fottland. 

 For mer informasjon og søknadskriterier, besøk Enovas nettsider. (Skjermbilde: Enova.no)