Fortsatt dyrt å gå på do i Tynset

Noe av det siste kommunestyret i Tynset gjorde før de tok juleferie i desember, var å vedta nye vann- og avløpsgebyr for 2017. Kommunen har tidligere fått kritikk for at de lar hytteeiere sponse fastboende, og ordfører Merete Myhre Moen lovte å se på saken. Nå viser det seg at de nye gebyrene er like urettferdige som før.

Bor du i en helårsbolig betaler du 858 kroner per år for vann og 1 773 kroner per år for avløp, totalt 2 631 kroner. Er du hytteeier, må du betale 2 143 kroner for vann og 4 431 kroner for avløp, totalt 6 574 kroner. Forskjellen utgjør nesten 4 000 kroner.

Fortvil ikke om du synes gebyrene er høye. Totalsummen fordeles nemlig på fire årlige terminer. For helårsboliger betyr det en faktura på 658 kroner i mars, juni, september og november. Men kommunen synes tydeligvis ikke like synd på hytteeierne. For fritidsbolig deles gebyret ikke opp i fire terminer – her må hele regningen på 6 574 kroner betales med en gang.

Selvkostprinsippet

I følge Forurensingsforskriften skal kommunale gebyrer for vann og avløp ikke overstige kommunens nødvendige kostnader. Selvkostprinsippet skal sikre at kommunen driver effektivt og ikke bruker gebyrene som en inntektskilde.

Det er mulig å differensiere satsene mellom ulike brukergrupper, men da må dette begrunnes i økte kostnader. Dersom kommunen ikke kan dokumentere ekstra kostnader knyttet til fritidsbolig, skal abonnementsgebyrene i utgangspunktet være de samme.

Vi har så langt ikke greid å få tak i dokumentasjon fra Tynset kommune som viser at kostnadene knyttet til fritidsbolig er høyere enn kostnadene knyttet til helårsbolig.

Stipulert forbruk

Forurensingsforskriften sier at årsgebyret må inneholde en variabel del. Denne skal fastsettes på grunnlag av vannmåler eller stipulert forbruk. Dersom vannmåler ikke er installert, skal forbruket stipuleres på grunnlag av boligarealet, men kommunen kan ta hensyn til bebyggelsens art og forbruksmønster. 

Det virker ganske sannsynlig at en fritidsbolig som i gjennomsnitt brukes 50 døgn i året har lavere vannforbruk enn en helårsbolig. I og med at en del hytter ikke har installert dusj (60 prosent av hyttene er bygd før 1980), bør forbruket være enda lavere. Her har kommunen valgt å ikke differensiere satsene. Dermed sier kommunens gebyrregulativ for 2017 at en hytte på 100 kvadratmeter bruker like mye vann hvert år som en bolig på 100 kvadratmeter. 

Bevisst gebyrpolitikk

Når kommunen har vedtatt at abonnementsgebyret for en hytte skal være 2,5 ganger så høyt som tilsvarende gebyr for en helårsbolig, samtidig som det variable forbruksgebyret ikke differensieres, er det vanskelig å se at det kan være tilfeldig. Det er både uklokt og ulovlig fra kommunens side dersom det viser seg at hyttefolket betaler mer enn selvkost.

Norsk Hyttelag vil nå be Tynset kommune om en redegjørelse for hvordan gebyrene er fastsatt og en dokumentasjon på at prinsippet om selvkost er ivaretatt.