ANNONSØRINNHOLD

Hvordan står det egentlig til med stikkledningen din?

Mange huseiere har en tikkende utgiftsbombe i bakken på eiendommen sin uten å ane det. Det kan smelle i dag - eller i neste generasjon. Jo mer du vet om stikkledningene dine og jo tidligere du vet det, desto bedre.

Høsten 2017 utførte Norsk Vann en spørreundersøkelse som slår fast at norske huseiere vet lite om stikkledninger. Denne kunnskapsmangelen kan koste dyrt.

Stikkledninger er huseiers ansvar

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset. Stikkledningene er normalt huseiers ansvar. Nesten tre av ti huseiere er ikke klar over dette.

– Mange tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er kommunens ansvar, og blir derfor overrasket når de finner ut at de selv er ansvarlige. Kanskje forstår de dette først når det blir kloakkstopp eller lekkasje, eller de får pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen.

Det sier Marianne Formoe, salgsleder for rørfornying private boliger i Olimb Rørfornying.

Olimb Rørfornying har spesialisert seg på å rehabilitere eksisterende rør uten å grave eller rive, som et enklere og mer skånsomt alternativ til utskiftning. Selskapet har utført rørfornying i mer enn 45 år og er den eldste og største aktøren i markedet.

Olimb Rørfornying fornyer bunnledninger og stikkledninger for private boligeiere, det vil si avløpsrør som går under hus og eiendom og kobler boligen til kommunalt avløpsnett. De fornyer også gamle avløpsrør og røranlegg innvendig i bygg, blant annet for borettslag og sameier.

Seks av ti vet ikke hvor stikkledningene er

Stikkledningene er gravd ned cirka 2,5 meter i bakken på eiendommen, og kan også ligge på naboenes eiendom. Er man riktig uheldig, ligger rørene under trafikkert vei. Stikkledningene kan være fra under én meter i lengde til mange kilometer, og være eid av en huseier alene eller i fellesskap med naboer.

– Det er viktig å vite hvor disse rørene ligger, blant annet for å hindre at de blir skadet ved bygging eller arbeid på eiendommen. Det kan også bli et problem hvis man bygger garasje eller bod over egen eller naboens ledning, forteller Marianne Formoe.

Syv av ti vet ikke tilstanden på stikkledningene

De færreste vet hvordan gamle rør i bakken ser ut. Er huset 40 år eller mer, må man nesten regne med det er på tide å gjøre noe. Rør som tetter seg og kloakklukt er tegn på at det står dårlig til. Den beste måten å finne ut den faktiske tilstanden er å bestille en rørinspeksjon, om ikke kommunen allerede har kontrollert rørene i forbindelse med arbeid på hovedledningen.

– Med rørinspeksjon føres en lang ledning med et kamera inn i røret og filmer innsiden mens operatøren følger med på en skjerm. Inspeksjonen fanger opp både driftsmessige svakheter, slitasje og konkrete feil og skader i røret, for eksempel deformasjoner, sprekker, rust, tilkoblingsfeil og skjøter som har forskjøvet seg, sier Formoe.

En stikkledning før og etter rørfornying. Foto: Olimb Rørfornying

Rørfornying sparer huseiere for mye jobb og penger

Om stikkledningen skal byttes med et nytt rør må ofte hage eller innkjørsel graves opp, og kanskje må terrassen rives. Skal bunnledningen under huset byttes må gjerne gulv i kjeller pigges opp. Å skifte avløpsrørene blir da fort veldig dyrt. 

– Med rørfornying kommer huseiere langt billigere fra det – om dårlige stikkledninger blir oppdaget i tide kan røret fornyes innvendig, som et enklere alternativ enn å grave opp og bytte det. Med rørfornying blir en plastmettet filtstrømpe vrengt inn i røret med lufttrykk og herdet med damp til et nytt rør, som varer i minst 50 år til, forteller Formoe.

Rørfornying kan skje via kummer og stakepunkter, uten graving, og er ofte gjort i løpet av én dag.

Vil du vite mer om rørfornying av private avløpsrør? Kontakt Olimb Rørfornying!