Utvendig maling: Kom enklere i mål – med ny maling!

I år kan du komme enklere til målet enn noen gang tidligere selv med utfordrende vær ved å bruke ny utvendig maling som tørker raskere.

Planlegger du utvendig maling i sommer? I år er du mindre væravhengig enn tidligere når du velger utvendig maling blant annet fra Nordsjö One.

Veggen må være tørr når du starter, men etter bare én time er malingen så tørr at en regnskur ikke forringer resultatet. Den varer i opptil 16 år og beskytter og ivaretar ytterveggene.

Trekledningen på norske hytter, hus og uthus er utsatt for et barskt klima, men varer i generasjoner om du beskytter dem mot uttørking av sol og vind og regnværets fuktighet og forurensing.

Nye eksteriørfarger 2012

Fargedesigner Tale Henningsen hos Nordsjö samarbeider med fargeeksperter fra resten av Europa. Sesongens ferske fargekart for utvendig maling er et resultat av impulser fra dette miljøet kombinert med kunnskap om norske fargetradisjoner.

Henningsen presenterer både tradisjonelle farger og gode beslektede alternativer. Gråtoner er høyaktuelt men mørkere enn tidligere.

Miljøvennlig

Eksteriørmalingen One er testet og godkjent av miljømerket Svanen. Den utvendige malingen beholder farge, glans og beskytter treet i opptil 16 år.

Det er ikke bare økonomisk og miljømessig smart: For hus- og hytteeiere er det også en effektiv investering i mer fritid. De fleste norske hus og hytter består av naturlig treverk, som vi har rik tilgang til. Tar vi godt vare på materialet, så varer dette i generasjoner.

Vask ytterveggene før du maler

 • Husvegger blir skitne og bør vaskes årlig.Det er særlig viktig før du skal i gang med utvendig maling– eller beisejobben. Vask skitne vegger med Husvask. Den desinfiserer og fjerner skitt, fett og at veggen gror til av uønsket sopp og alger. På flasken finner du anbefalt blandingsforhold for årlig husvask eller grundigere vask før maling.
 • Etter vask, når veggen er helt tørr kan du male. Malingen One er en ny generasjon maling. Den dekker godt og er enkel å påføre. Etter bare en time tåler veggen regn, etter to timer er malingen tørr, da kan du starte på strøk nummer to.

Smarte utvendig malerråd fra SINTEF/Byggforsk:

 • Unngå å male eller beise i fuktig vær og sterkt solskinn. Begynn med vest- og nordvendte vegger om morgenen og følg om mulig etter sola rundt huset.
 • Ikke mal eller beis hvis veggen er fuktig av regn eller dugg. Det er også viktig at veggen ikke blir utsatt for sterkt solskinn når malingen/beisen er halvtørr, ettersom det lett fører til blæring. Kondens/dugg på vegg nymalt med olje-/alkydmaling kan gi matte skjolder. Vannbaserte malinger/dekkbeiser tørker langsomt ved høy luftfuktighet, noe som kan gi dårlig holdbarhet.

Grunning

 • Påføres før kledningen settes opp eller senest tre uker etter oppsetting. Endeved behandles med tre til fire strøk vått i vått.
 • Dersom det brukes forbehandlede kledningsbord der endeflatene ikke er behandlet, må disse overflatebehandles på samme måte som annet ubehandlet trevirke. Spikerhullene bør behandles raskt etter oppsetting, slik at ikke fukt kan trekke inn i hullet ved spikerhodet. Behandlingen kan skje i form av flekkmaling. Kledningsbord som er påført grunning industrielt, bør gis et toppstrøk innen seks måneder etter montering eller i henhold til produsentens anbefalinger.

Beising

 • Påføres kledningen vått i vått i hele kledningsbordets lengde for å unngå skjemmende skjøter. Ta derfor ikke mer enn to til tre bordbredder om gangen.
 • Annet strøk kan påføres umiddelbart etter tørking, men senest i løpet av det første året. Da pigmenteringen i beisen har stor betydning for beskyttelsesevnen, bør man alltid bruke fullpigmentert beis, også til vedlikehold, selv om beisfargen da kan bli noe mørkere enn opprinnelig.

Maling og dekkbeising

 • Løsemiddelbaserte overflatebehandlinger trenger vanligvis lengre tørketid enn vannbaserte.
 • Noen overflatebehandlinger kan ved gunstige tørkeforhold overmales etter to til fire timer, mens andre overflatebehandlinger bør tørke minst et døgn. Ved lave temperaturer øker tørketiden.
 • Vannbaserte malinger bør ikke brukes ved temperaturer under +5 °C. Det bør helst ikke gå mer enn en ukes tid mellom første og annet strøk. Malingsprodusenten angir anbefalinger om tørketid mellom hvert strøk og om brukstemperatur.
 • For å få et godt resultat med maksimal levetid er det viktig at det påføres tilstrekkelig overflatebehandling. Samtidig skal det ikke påføres for mye maling eller dekkbeis per strøk, siden det kan føre til at malingen/dekkbeisen bare tørker på overflaten og forblir flytende under overflaten i lengre tid.

Krympestriper

 • Vanligvis krymper nyoppsatt kledning etter oppsetting. Krympingen kan medføre krympestriper mellom kledningsbordene etter første gangs overflatebehandling. For å unngå krympestriper kan man eventuelt vente én til tre måneder med sluttstrøkene etter grunning.
 • Ved overlappende kledningstyper kan man alternativt beise eller male underliggende kledning før overliggende kledning blir satt på. Behandlingen av underliggende kledning beskytter samtidig omlegget, som kan være sårbart for råteskader, særlig i værutsatte strøk.
 • Krympestriper mellom kledningsbordene kan også forekomme dersom man skifter fra lys til mørk farge.

Helse, miljø og brannfare

 • Organiske løsemidler er brannfarlige.
 • Det samme gjelder produkter som er løst i slike løsemidler. Løsemidler er også giftige å puste inn, men utendørs er det så god lufting at faren vanligvis er ubetydelig, unntatt for yrkesmalere.
 • Olje- og alkydbindemidler herdner ved at de reagerer med oksygenet i lufta. Reaksjonen utvikler varme. Varmeutviklingen betyr ikke noe på en malt overflate, men i filler som er brukt til å tørke opp olje- eller malingssøl, kan den gi selvantennelse.
 • Alle beis- og malingsprodukter, også vannbaserte, kan gi eksem ved langvarig hudkontakt. Man bør derfor bruke beskyttelseskrem eller hansker.
 • Smårester av inntørket maling kan kastes som vanlig avfall i søppelbeholderen. Større mengder maling, rester av flytende beis/maling, og rester av for eksempel white-spirit som er brukt til rengjøring eller tynning, behandles som spesialavfall.

Kilde: SINTEF Byggforsk – Byggforskserien