Myter om maling

Kan det stemme at vanntynnet maling skader treverket? Eller at maling var mye bedre før? Dette er bare to av mange myter som skaper tvil og forvirring blant huseiere. Her får du fakta som stopper diskusjonen.

1. Påstand: Malingen var mye bedre før.

SVAR: Innen maling og beis har det vært en rivende teknologisk utvikling de siste tiårene. Oljene og bindemidlene som brukes i dagens produkter kan ikke sammenlignes med det som ble brukt for 50–60 år siden. Spesielt har beskyttelsen mot nedbrytende UVstråler blitt markant bedre. Bruken av giftstoffer har også endret seg. T idligere ble det brukt mer skadelige stoffer, som effektivt tok livet av sopp og andre mikroorganismer. Dagens malinger er atskillig mer miljøvennlige, men slett ikke dårligere. De sopphindrende midlene som nå brukes er effektive og selektive. Det betyr at de hjelper mot akkurat det de skal, uten at de samles opp i næringskjeden og skader andre levende organismer – slik for eksempel tungmetallene i sin tid gjorde. Til sammen gjør dette at dagens moderne maling er langt mer miljøvennlig enn sine forgjengere, og minst like holdbar.

2. Påstand: Vanntynnet maling for utendørs bruk skader treverket.

SVAR: Frykten for vanntynnet utendørs maling er kjent, men ubegrunnet. Vannet brukes som et løsemiddel, på lik linje med at White spirit fungerer som løsemiddel i oljemalinger. Vannet trekker ikke inn i treverket, men fordamper etter påføring. Malingsfilmen blir liggende igjen som et beskyttende lag på kledningen.

3. Påstand: Man kan ikke bruke en vanntynnet maling på et tidligere oljemalt underlag.

SVAR: Dagens alkydoljeprodukter og vanntynnede produkter er bygget opp på en helt annen måte enn det som var vanlig for mange år siden. Blant annet benyttes andre råstoffer. I dag er det ikke noe problem å legge vanntynnede produkter utenpå alkydoljeprodukter, eller omvendt.

4. Påstand: Moderne vanntynnede malinger blir liggende som ett tett plastlag på kledningen, og stenger alt vann inne.

SVAR: Det stemmer at malingsfilmen ikke puster eller slipper ut vanndamp. Dette er heller ikke nødvendig, fordi moderne malinger for treverk er formulert for å holde vann vekk fra kledningen. Dette gjelder både oljemalinger og vanntynnede akrylmalinger. Tørt treverk som er påført grunning og maling av høy kvalitet, er godt beskyttet mot fukt. Fuktproblemer i kledningen kan oppstå, men da som følge av konstruksjonsproblemer eller skader i malingsfilmen. De eneste reelt pustende moderne malingene er utviklet for mur (f.eks. silikatmaling eller silikonemulsjonsmaling). Disse murmalingene er ikke fleksible nok til å benyttes på treverk.

beskytte det med maling eller beis. Årsaken er at det ytterste laget av løse fibere ikke klarer å holde på malingen, i stedet vil den flake av i løpet av kort tid. Det blir som å male på et løst sandskikt.

5. Påstand: Hvis huset har stått ubehandlet i mange år, kan jeg beise for å gjenoppta
beskyttelsen av treverket.

SVAR: Sol og andre klimatiske påkjenninger bryter ned treverket. Når treverket først er brutt ned, er det umulig å beskytte det med maling eller beis. Årsaken er at det ytterste laget av løse fibere ikke klarer å holde på malingen, i stedet vil den flake av i løpet av kort tid. Det blir som å male på et løst sandskikt.

6. Påstand: Jeg trenger ikke å grunne impregnert treverk.

SVAR: Impregnering beskytter bare mot råtestopp, og ikke mot nedbrytende UV-stråler eller fukt. Hvis du ønsker å male eller beise huset, er det derfor svært viktig å grunne så snart som mulig etter at impregneringsvæsken i treverket har tørket i fire til seks uker. Grunning er nødvendig for å unngå at treverket brytes ned og blir uegnet for videre behandling.

7. Påstand: Jeg velger dekkbeis fremfor maling, så slipper jeg å skrape.

SVAR: I dag trenger du ikke å velge bort maling for å unngå å skrape. Moderne malinger, som for eksempel Drygolin Extrem og O ptimal, er langt mer fleksible enn sine forgjengere. Fleksibiliteten gjør at produktene takler de spenningene som oppstår i malingsfilmen som følge av temperatursvigninger, fukt og bevegelser i treverket. Malingen beholder festet til kledningen, og blir ikke tørr eller «flakete». Det betyr at du slipper å skrape, samtidig som du oppnår lengre og bedre beskyttelse enn med beis og dekkbeis.

8. Påstand: Alle farger fungerer like godt ute som inne.

SVAR: Noen farger inneholder pigmenter som bare er egnet til innendørs bruk. Jotun anbefaler derfor å velge farger fra eksteriørfargekart. Pigmentene som brukes i Jotuns eksteriørprodukter er meget værekte, noe om innebærer at de beskytter underlaget mot solnedbrytning og beholder sin opprinnelige farge svært lenge.