Malerekspertens beste tips!

Malermester Ole Andreas Klaveness som er oppvokst i Holmenkollen i Oslo, hoppet av revisorstudiet i sin ungdom og begynte i malerlære som 25-åring. I dag er han medeier av firmaet Klaveness & Bratfoss med 40 ansatte. Et av høydepunktene i malerfirmaet er restaureringen av lille og store festsal på Slottet, pluss Drammens Teater. Her får du hans smarteste råd for utvendig maling av huset.

– Det er viktig å øve mye for å bli god, sier Klaveness med et smil. Jeg øver fortsatt veldig mye, fordi det er viktig å vite hva jeg gjør og hvorfor jeg gjør det, fortsetter han.
– En av mine ”kjepphester” er skolering og kursing i malerfaget. Selv har han undervist i 10 år på Teknologisk Institutt. Tidligere hadde flere håndverksfag ikke eget språk og ingen tradisjon for skriftlig overlevering av kunnskap. All kunnskap ble overlevert muntlig. Ta for eksempel en smed. Han lærte fra seg faget ved at læregutten stod og så på hvordan han utførte arbeidet, akkurat på samme måten som han selv hadde lært sitt håndverk. Da vi fikk oppdraget med å restaurere lille og store festsal på Slottet, fantes det lite skriftlig dokumentasjon på hva som tidligere var gjort og hvordan arbeidet var utført. Mesteparten av informasjonen er nå gravd frem på nytt, i samarbeid med slottets egne folk, Norsk Institutt for kulturminner og Riksantikvaren. En jobb som gjerne kan sammenlignes med et detektivarbeid. Etter endt arbeid på Slottet er nå alt grundig dokumentert både med tekst og bildemateriale, slik at det for ettertiden er lett å få innsikt i renoveringen.

Grundig forarbeid viktig
– Ved å bruke tid på forprosjektet, sjekke bygningens tilstand grundig, kartlegge hva som må gjøres og finne ut nøyaktig hvordan arbeidet best mulig kan utføres, er mye av jobben gjort. Da kan du også lettere styre kostnadene og unngå budsjettsprekk, mener Klaveness.

Vask husets vegger
Før i tiden var maling tilsatt en rekke giftstoffer som blant annet formalin, kvikksølv, arsenikk og bly. I dag er disse stoffene forbudt å bruke i maling. Giftstoffene ble tilsatt for å hindre utvikling av sopp og råte på trevirke. De antimugg- og soppdrepende midler som er tillatt å bruke i dag, er ikke fult så gode som de gamle. Derfor er det mange som plages av både svartsopp og grønske på ytterveggene. Stort angrep av svartsopp kan ødelegge malingen. Hvis du vasker veggene hvert 3.-4. år, kan du imidlertid unngå dette.
– Vi vasker jo bilene våre med jevne mellomrom, så det er opplagt at vi må vaske husene også, som blant annet blir utsatt for mengder med forurensing, blant annet gjennom nedbør i løpet av et år.

Bruk ikke stige
For enkelte er det ikke selve malerjobben som er den tyngste delen av arbeidet, men å måtte flytte rundt på en stige som det må klatres opp og ned i til stadighet. Profesjonelle malere har helt sluttet å bruke stige i dag. – Den eksisterer rett og slett ikke lenger på våre oppdrag , sier Klaveness. – Nå er det kun stillaser som gjelder. Vi har strenge regler for oppsett av stillaser i Norge. De som setter opp disse må gjennom fire års læretid. I Norge er det utviklet høy kompetanse på stillasbygging som følge av olje-eventyret i Nordsjøen og mye brobygging. Huseiere som hyrer inn en ufaglært person til å utføre malerarbeidet, må være klar over at de da vil få et arbeidsgiveransvar. Hvis vedkommende faller ned fra stigen og skader seg, kan huseier risikere erstatningskrav. I dag er det lov å bruke stige inntil seks meters høyde. Hvis husveggene overstiger fem meter, er det påbudt med stillas Stigen skal bare brukes til inspeksjon og ikke til å utføre selve arbeidet..
– Vær grundig og nøye med alt du gjør, det er den sikreste måten å få et godt resultat på, til glede både for deg selv og omgivelsene, poengterer Klaveness.

De mest vanlige malingstypene
Ren Beis, dette er en form for lasur. Levetid 3-5 år.
Dekkbeis, opak, pigmentert olje. Lett å påføre. Levetid ca. 5 år.
Oljemaling: Her er det to kategorier, linolje og alkydolje. Sistnevnte produkt er å få i form av Drygolin, som er et solid produkt med 5-8 års levetid.

Helt nytt treverk av for eksempel gran må behandles innen to uker etter at det er lagt. Ubehandlet treverk har lett for å få skader og kan også fort råtne på grunn av UV-stråling.

Forslag til produkter du trenger for å behandle huset utvendig:
Vegg: Rengjør med Kraftvask, grunn bart eller nytt trevirke med visir, påfør til slutt toppstrøk med Demidekk, Drygolin eller Trebitt.

Vindu: Rengjør med Husvask, grunn bart eller nytt treverk med Visir, og påfør til slutt strøk med Drygolin.

Terrasse: Rengjør med terrasserens og terrassebleker, og påfør til slutt toppstrøk med Trebitt.

Mur: Rengjør først med Kraftvask, grunn ny og porøs mur med Glamur og påfør til slutt strøk med Max for mur.

Produktene forhandles av Jotun.

Slik vasker du huset

1:
Bruk gjerne Pingo husvask fra Jotun på den skitne veggen. Bland den ut med vann, og sprøyt væsken på veggen. Begynn nedenfra og jobb deg oppover. Vent i ca. 5 minutter.

2:
Spyl deretter av med hageslangen eller høytrykksspyleren. Skitt og sopp- og algevekster som ikke har festet seg til veggen, renner nå av.

3:
Er veggen ekstra skitten, eller du skal male eller beise, kan det være nødvendig å skrubbe med børste og eventuelt gjenta behandlingen. Endeveden bør skrubbes med en stiv børste. Spyl av med lavt trykk etterpå.

4:
En rengjort vegg ser pen ut, og fargene virker straks friskere. Dessuten har du redusert faren for vekst av sopp og alger.

Slik maler du huset

1. Underlaget skal være rent og tørt. Fuktigheten i treverket skal ikke være over 14-16 prosent. Dersom treverket har for stor fuktighet, vil du få problemer med vedheften.
2. Påfør strøk med sopp-/algedrepende middel.
3. Stryk maling på jevnt og fyldig.
4. Jobb i panelets lengderetning.
5. Unngå sol på halvtørr maling.
6. Følg produktenes bruksanvisning.
7. Tenk systematisk når du skal behandle huset ditt
– nytt hus: grunning og beising/maling
– tidligere behandlet hus: rengjøring, grunning og beising/ maling.