Mal huset på halve tiden

Med nyutviklet maleredskap gjør du unna husmalingen på halve tiden.

Husmaling har ofte vært en lang og arbeidskrevende prosess, men med nyutviklet redskap kan du gjøre unna jobben på halve tiden.

Malekost er det redskapet de fleste benytter når huset skal males. Noen har forsøkt rull, men de alternativene som har vært i salg har ikke vært spesielt velegnet til utvendig maling.

Nå er det kommet et nytt produkt i salg. En rull for utvendig maling.

Brukes den i kombinasjon med en pensel med vinklet, ergonomisk utformet grep, og et forlengerskaft, kan tiden du bruker på malejobben reduseres betydelig.

Hemmeligheten 
Den nye utendørsrullen, som er testet på flere forskjellige beis- og malingtyper, har vist seg å være svært velegnet. Noe av hemmeligheten er at fiberpelsen er spesielt utviklet for å absorbere malingen bedre. Hele 28 prosent for vannbasert maling, mens tallet er 25 prosent for oljemaling.

Det faktum at rullen bare er sju centimeter bred, gjør det dessuten enkelt å male både på og mellom panelbordene. De nye penslene absorberer også bedre, men det er bruken av forlengerskaft som i størst grad bidrar til å forenkle arbeidsprosessen.

Bevegelsene går raskere, samtidig som rekkevidden blir større. På den måten bruker man mindre tid til å flytte malingspann og stiger, og hovedvekten kan legges på selve malearbeidet.

– Utformingen av penselen bidrar til at man kommer til på de vanskeligste stedene selv om man står på bakken med forlengerskaft. Dessuten bidrar den til at man sparer håndleddene under arbeidet», understreker Brekkan.

Spar kropp og penger 
I stedet for å bare bruke armer og skuldrer når man maler, bidrar skaftet til at man bruker hele overkroppen.

På den måten blir man i mindre grad utsatt for belastningsskader. Et faktum som tilsier at man bør bruke forlengerskaft enten man står på stige eller på bakken. Det gjelder bare å gå et par skritt ut fra veggen. Da får du den mest effektive bevegelsen.

– Et komplett utstyrssett med forlengerskaft beløper seg til 450 kroner. Når man vet at maling av et hus tar minimum 40 timer, og man kan redusere dette til 20 timer, så er det en beskjeden investering. Tar man også hensyn til at en maler tar flere titalls tusen for å male et hus, så har man en solid timebetaling for å gjøre jobben selv.

Med den nye utendørsrullen blir rekkevidden en helt annen. Man kan stå på samme sted og male store deler av veggen. Bredden på rullen gjør også at man kommer til mellom overligger og underligger.

10 gode råd for utendørsmaling

Vask huset med kraftvask før du maler, bruk en velegnet vaskekost. 

  • Fjern løse malingrester med stålbørste og skrape.
  • Bruk grunning på ubehandlet treverk. Grunningen er tyntflytende, så bruk en grunningpensel.
  • Dekk til de stedene hvor du ikke ønsker malingsøl. Bruk plast og tape.
  • Velg kvalitetsruller og -pensler.
  • Vær nøye med å male endeveden, og bruk pensel på overgangen mellom over- og underligger.
  • Bruk forlengerskaft selv om du befinner deg på bakkenivå.
  • Ha alltid filler for hånden.
  • Sørg for at stigen står støtt, og ha alltid en hånd fri så du kan holde deg fast.
  • Ikke ta med mer enn tre liter maling opp i stigen.