Fargevalg utendørs

Hva skal man legge vekt på når man skal velge utvendig farge på boligen? I tillegg til eget smak og behag, påvirkes også dine nærmeste omgivelser . Vi har sett nærmere på noen råd og tips på hvordan man kan komme frem til et fungerende fargevalg.

Et hus fargesettes tradisjonelt i fargekombinasjoner.
Begynn med å studere nabolaget og dine omgivelser. Let etter trekk som kan si noe om spesielle tradisjoner i ditt område. La deg gjerne inspirere og ta hensyn dersom bebyggelsen er tett. I tillegg kan det finnes allmenne fargerestriksjoner i ditt område, samtidig som det ved skifte av farge faktisk kan være nødvendig med byggemelding.

Husets karakter
Neste skritt er å vurdere husets karakter. Er huset gammelt og historisk, kan man hente tips om fargevalg fra historien. Et annet viktig element er faktisk husets tak og den påvirkning dette har ved fargevalg utendørs. Nordiske fargetradisjoner bygger i stor grad på naturens egne farger. Man får ofte et bra fargesettingsresultat med farger som for eksempel grønne, gule og røde farger. Blå farger har derimot en tendens til å stikke seg ut i forhold til omgivelsene. Basert på samme tankegang fargesettes oftest sokkelen i en gultonet grå farge som ligger nære opp til natursten.

Fargekombinasjoner
Et hus fargesettes tradisjonelt i fargekombinasjoner. Det naturlige spørsmålet er da om fargene skal avpasses til hverandre eller skal de forsterke hverandre. Et råd er å prøvemale eller gå til en forhandler og prøve et fargesettingsprogram på en datamaskin. På den måten kan du få en oppfatning av hvordan ulike farger passer sammen. I enkelte program kan du til og med velge husmodeller du ønsker å fargelegge ut fra en databank.

Dempet farge
Det er imidlertid viktig å være klar over at det ofte ikke er lett å forestille seg det ferdige resultat ut i fra slike fargeprøver. Den fargen som du kanskje syntes så bra ut i fargeprøven eller på dataskjermen, har en tendens til å virke både mer intens og sterkere når den kommer på veggen. Det kan derfor være et alternativ å velge en mer dempet farge enn den du først slo ned på. Slike farger omtales gjerne som mer skitne farger, og gir som oftest et resultat som er i samsvar med dine forventninger når det gjelder store flater. Derimot kan klare sterke farger være effektfulle på detaljer som dører, vinduskarmer etc. Utbygg/tilbygg skal alltid fargesettes i samme farge og lyshet som den opprinnelige bygningen.