Derfor skal du ikke måke snø mot fasaden

Vinterstid velger mange å måke snø opp langs grunnmur og fasade i håp om å gjøre gulvene varmere inne. Det kan fungere, men er en litt farlig løsning, advarer IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør.

snømåking

I gamle og trekkfulle hus har det vært vanlig å måke snø opp langs med fasaden. Der fungerer et snøsjikt som ekstra isolasjon, og kan gjøre gulvene mindre kalde og trekkfulle i den hvite årstiden. Spesielt vanlig har dette vært i hus med krypkjeller og grunnmur av stein.

Administrerende direktør i IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør, Kristian Owren, anbefaler derimot ikke dette da den kan forårsake fuktproblemer og skader på malingen om den blir liggende til den smelter. Dessuten vil snøfonnene tette luftingen bak kledningen. – Det er riktig at snø har en isolerende evne, men mye snø langs med grunnmuren og husveggen kan føre til kostbare skader, sier han.

Snø stopper trekk

Riktig nok skal en godt vedlikeholdt malt eller beiset husfasade tåle at det renner vann langs med kledningen. Men det vil alltid være sprekker mellom kledningsbordene der vann kan trenge inn. Hvis kledningen blir fuktig på baksiden, ventileres fukten normalt vekk takket være den luftspalte som finnes mellom kledningen og vindpappen på stenderverket. Denne luftspalten skal være åpen i topp og bunn for å sikre trekk, men er den nederste delen av fasaden dekket av tykk snø, stopper trekket og ventilasjonen fungerer dårlig. Manglende ventilasjon kan i verste fall føre til at kledningen begynner å råtne fra innsiden.

– På nye hus er luftingen bak kledningen normalt god. Men tettes denne får man kondens og fritt vann på baksiden av kledningsbordene. Det kan skape skader i malingfilmen og råteskader over tid. Spesielt gjerne skjer dette i vær med skiftende temperaturer, sier Per Myhre, teknisk sjef hos malingleverandøren Nordsjö.

Skalke lukene?

I hus med kjellere eller krypgrunn er det også viktig å holde luftelukene i grunnmuren frie fra snø. Disse lukene skal sikre at fuktig luft fra innsiden kan ventileres ut, og erstattes med den tørre vinterluften ute.

– Har du fukt i kjelleren, er det et godt tips å holde disse såkalte kattelukene åpne om vinteren og stengt om sommeren, sier Owren.

Er dreneringen rundt huset i tillegg mangelfull, vil du kunne risikere at det trenger inn fukt i kjelleren når snøsmeltingen setter i gang og bakken mettes med vann.

Saken er hentet fra en pressemelding hos IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør.