– Denne fargesettingen er ikke svensk

Bernth Uhnos valg av husfarge har skapt furore i Sverige. Nå vil kommunen vil at han skal male om huset fordi fargesettingen ikke er svensk. 

Da kunstneren Bernth Uhno kjøpte huset i Skänninge i Mjölby i Sverige, hadde det stått ubebodd siden 1981. Den gule fargen var sterkt falmet, og malingen flasset.

Så malte Uhno huset. Det ble malt på nytt i gult, men med rødlig nyanse mot toppen. Det har skapt bruduljer.

– Ikke svensk

Nå skal politikerne i den svenske byen bestemme om han må male om huset.

Anders Steen, leder av byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby, har skapt debatt med disse uttalelsene:

– Dette er på grensen til å stikke seg ut for mye, sier Anders Steen til SVT.se som har omtalt saken.

– Denne fargesettingen er ikke svensk, sier Steen.

– I Sverige holder vi oss stortsett til en farge, sier Steen.

Så gjenstår det å se hva som blir utfallet. I følge Aftenposten har ikke Uhno mottatt noen endelig avgjørelse ennå.

Får støtte

– Naboene synes det er fantastisk. Mange synes det er vakkert som en soloppgang. De som ikke liker det, sier vel ikke noe. Men noen har klaget til kommunen, sier Uhno til Aftenposten.

På Facebook får Uhno massiv støtte for sitt fargevalg. Gruppen «Låt huset i skänninge få behålla sin färg» er nå likt av over 10000 personer.

Slik er det i Norge:

Elisabeth Bartnes Sylten, advokat hos Visma Advokater i Trondheim, mener husfarge sjelden skaper konflikt her til lands, fordi reglene ofte er klare der man bor.

Elisabeth Bartnes Sylten, Visma Advokater

– Dersom en slik konflikt oppstår, for eksempel ved at naboen ikke er enig i ditt fargevalg, bør man sjekke om det er noen rettslige grunnlag som regulerer adgangen til å endre fasader, for eksempel reguleringsplaner, enkeltvedtak i kommunen eller vedtak i sameie/forening, sier Bartnes Sylten.

– I noen kommuner er dette med husfarge inntatt i reguleringsplanen, som vil si at kommunen har lagt føringer eller begrensninger for beboerne i forhold til hvilke farger som kan eller ikke kan brukes, sier Bartnes Sylten.

Dette er for eksempel tilfellet i mange skjærgårdsbyer, hvor det foreligger reguleringsplaner på at husene skal være hvite.

I tillegg kan det være at bebyggelsen er vernet, slik at byantikvaren setter begrensninger på hva en boligeier kan gjøre med husets fasade. Da kan Lov om kulturminner anvendes.

– Etter loven kan kommunen frede byggverk, eller inventar i byggverk, herunder ovner o.l. Fredningsvedtaket vil da spesifisere hvilke forhold som eieren plikter å bevare. Dersom fasaden blir fredet, eksempelvis slik som fasadene på bryggehusene på Bakklandet i Trondheim, kan eieren bli erstatningsansvarlig dersom han endrer fasaden i strid med vedtake, sier Bartnes Sylten.

I tillegg gjelder vedtekter i huseierlag, velforeninger og boligsameier.

– Vedtekter i sameiet eller borettslaget kan legge spesifikke føringer for beboerne i forhold til hva man kan gjøre på egen terrasse, balkong og uteplass for øvrig. I borettslag eier ikke andelseieren selve bygget og leiligheten, kun en borett til en spesifikk leilighet. Adgangen til å disponere over fasader i borettslag er dermed mer begrenset enn i boligsameier, forteller Bartnes Sylten.

Planlegger du å male huset ditt i en uvanlig farge? Det går fint så lenge man holder seg innenfor de rettslige rammene.

Men før du setter i gang bør du også tenke over at husfarge kan påvirke hvor raskt en bolig blir solgt. Jo mer «sær» fargen er, jo vanskeligere kan det være å få solgt den.

10 tips til fargevalg:

1. Lag store oppstrøksprøver.
Mal opp prøver og studer fargene til ulike tider på døgnet. Husk at fargene gjerne virker lysere og sterkere når de males på en hel vegg.

2. Bruk fargekartene.
Fargekartene er fulle av hus- og staffasjefarger som god utprøvd og som vi vet fungerer i norske forhold.

3. Ta hensyn til nabohuset.
I tettbygde strøk er fargeharmoni viktig. Dette oppnår man ved å velge farger omtrent samme sted på en lys-/mørkskala, ton-i-ton-farger eller nyanselike farger.

4. Husk beliggenheten.
Hus ved skogen er mer utsatt for begroing, og hus ved veggen mer utsatt for forurensning og trafikkstøv og det kan kanskje lønne seg å velge en mørkere husfarge som ikke vil fremheve dette.

5. Tenk på lyset og årstidene.
Her i Norge forandrer lyset seg med årstidene. En farge kan se helt annerledes ut i sommerens lyse måneder enn i det blå, kalde vinterlyset.

6. Kontraster fremhever detaljer.
Skal detaljene fremheves, velg en staffasjefarge i kontrast med husfargen. Ønsker man ikke å fremheve dem, kan de males i samme farge som huset.

7. Døren kan få egen farge.
På inngangsdøren kan man gjerne være litt mer dristig. Slik finner man enkelt riktig vei inn, samtidig som man kan vise litt av personligheten sin ved inngangspartiet.

8. Husk grunnmuren.
Velg en annen farge til grunnmuren som til huset. Helt hvite grunnmurer kan ofte gjøre at huset «svever litt», mens mørkere toner gir mer bakkekontakt.

9. Begrens antall farger.
Husk at alt rundt huset også har farger. Velger du mange farger på ulike bygningsdeler kan det fort bli for mye av det gode. Ta derfor gjerne igjen fargen på staffasjen på markiser eller stakittfjerde, eller dørfargen i en blomsterkasse.

10. Studer stilen.
Husets tidsepoke bør spille en rolle for fargevalget. Ta en tur i nabolaget og studer fargene på hus fra samme tidsperiode, så får du et inntrykk av hva slags farger som fungerer.