ANNONSØRINNHOLD

Har du tenkt på betydningen av godt dagslys?

Godt dagslys hjemme, på skolen og på jobb er viktig for vår helse og trivsel. Spesielt her i Norge hvor det er lite dagslys flere måneder i året. La oss se nærmere på hvordan dagslyset påvirker oss i hverdagen.

Krav til dagslysfaktor

Vi vet at tilstrekkelig tilgang på dagslys er avlastende for øynene, gir bedre humør og mindre tretthet. Likevel bygges de fleste av dagens boliger med for dårlige dagslysforhold. Byggteknisk forskrift TEK 17 har et krav om gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet på minimum 2,0 %, men de fleste utbyggere bruker en forenklet metode som fører til at de kan dokumentere forskriftskravet selv om dagslyset bare beregnes til en halv prosent.

Dagslys gir den beste belysningen

Både mengden og variasjon av lyset som treffer øynene våre påvirker vårt biologiske system og er med på å holde vår døgnrytme stabil. Rikelig med dagslys gjør oss i bedre humør og vi får mer energi. Derfor bør menneskers primære lyskilde på dagtid være dagslys.  God tilgang på dagslys i bygninger gir en visuell kvalitet i form av utsikt og arkitektur. Dette er effekter som i seg selv også har en positiv effekt på velvære og helse.

Dagslys er viktig for vår helse og biologiske rytme

Bedre produktivitet med dagslys

En amerikansk studie viser at bedre dagslys ga mellom 15 og 25 prosent økt effektivitet på arbeidsplasser, både på kontorer og i produksjonslokaler. Det er ikke rart at studier har vist at både kontoransatte, elever og andre foretrekker å sitte nær vinduer med dagslys og utsyn fremfor å oppnå bedre akustiske og synsergonomiske forhold lenger inn i lokalene. Dette støttes i en studie fra Frischsenteret. De undersøkte hvordan dagslys påvirket sykefravær. Forskerne fant at én ekstra time dagslys reduserte sannsynligheten for å bli sykmeldt med 0,5 prosent. Samtidig økte sannsynligheten for å bli frisk med 0,8 prosent.

VELUX STUDIO 3-i-1 – tre vinduer i én karm.

Dagslyset kommer ovenfra, så et takvindu vil slippe inn over dobbelt så mye dagslys som et fasadevindu med samme størrelse, og med VELUX STUDIO 3-i-1 får du inn tre ganger så mye dagslys som et vanlig takvindu – både enklere og rimeligere.

Faktisk oppgir 60 prosent at dagslys er den viktigste faktoren når de skal vurdere å kjøpe ny bolig.