Tips til deg som skal bygge garasje

Sven Ove Carlsen og Vidar Myhre fra 1-2-Tre-garasjen, har gode råd til deg som går med garasjeplaner.

<!– –>

Sven Ove Carlsen og Vidar Myhre, henholdsvis daglig leder og salgsleder i 12Tregarasjen, har gode råd til deg som går med garasjeplaner.

• De fleste nye boligområder blir i dag regulert med plass til garasje.

• Forhør deg gjerne hos garasjeprodusentene i forhold til gjeldende lover og regler eller ta kontakt med kommunen.

• Søknad om garasje må sendes kommunale bygningsmyndigheter. For garasje under 50 kvm holder det med forenklet byggemelding, mens det for garasje større enn 50 kvm, eller garasje med boligareal, kreves en fullstendig byggesøknad.

• Vurderer du loft, er det garasjens grunnflate som teller dersom loftarealet ikke er målbart.

• Er garasjen under 50 kvm kan du søke kommunal dispensasjon om plassering inntil én meter fra nabogrensen dersom naboen samtykker. Ellers skal avstanden være fire meter.

• Ingen brannkrav til frittstående garasjer under 50 kvm. For større garasjer er avstandskrav til bolig åtte meter, avstand til nabogrense fire meter, samt en rekke tekniske forskrifter å forholde seg til.

• Elemetgarasjer produseres i mange varianter eller kan skreddersys. Prisen avhenger blant annet av ferdigstillesgrad. Fordelen er rask byggetid og lav fuktighet på grunn av innendørs produksjon.

• Byggesett kan inneholde alt fra ferdige elementer med innsatte vinduer, dører og til kun en haug med løse materialer. Sjekk derfor hva byggesettet inneholder før du bestiller!

• Murte garasjer brukes ofte i kombinasjon med tre der hvor tilpassing til terreng er nødvendig.

• Få port og portåpner montert av garasjemontør. Bør justeres riktig for å unngå skader. Sprøytelakkert stålport mest populært. Stabil og vedlikeholdsfri.