Sjekkliste før du skal sette opp garasje

Har du planer om å bygge garasje, er det visse ting du bør kartlegge først.

Å bygge garasje virker kanskje enkelt, men det er mye å tenke på og ta stilling til før selve byggingen kan starte.

– Det er fullt mulig å oppføre garasjen som selvbygger, men vi anbefaler på det sterkeste å bruke en fagperson og selvsagt helst en fra Norges Byggmesterforbund, sier Øivind Ørnevik, fagkonsulent hos Norges Byggmesterforbund.

Når du skal bygge garasje, er det første du må gjøre å ta en vurdering av plassbehovet. Hvor mange biler bør du ha plass til i garasjen? Har du behov for annen type lagringsplass? Eventuelt oppholdsrom?

– Det er mulig å grave ut et rom under garasjen og det er også mulig å bygge på over garasjen, eventuelt ved siden av garasjen, sier Ørnevik.

Søknadspliktig eller meldepliktig?
– I utgangspunktet er en garasje søknadspliktig, men det kan holde at den kun meldes til kommunen under gitte forutsetninger. Det er da hvis garasjen er frittstående og mindre enn 70 kvadratmeter eller bygd som et tilbygg og mindre enn 50 kvadratmeter. Det er også en forutsetning at garasjen settes opp på bebygd område og at det ikke bygges en ekstra etasje som er beregnet for varig opphold, sier Ørnevik.

 

For utforming av garasjen, kan det være greit å starte med å se hva som står i teknisk forskrift. Der står alle reglene for hvordan bygget skal bygges, samt en del om brannforskrifter.

– Når det gjelder selve tomta, er det utviklet en egen veileder som heter «Grad av utnytting» som er veldig informativ i forhold til hvordan man kan utnytte tomta.

Utforming
I enkelte kommuner kan det være egne vedtekter for hvordan garasjen skal utformes. Ta kontakt med teknisk etat i kommunen for å undersøke hvilke regler som eventuelt gjelder i din kommune.

– Det er et poeng at garasjen harmonerer med øvrig bebyggelse, både på tomta og med nabotomtene. Det kan gå på ting som takvinkel, paneltyper og tekking. Det er også et poeng at garasjen ikke blir veldig dominerende i forhold til hovedhuset, sier Ørnevik.

– Når det gjelder takvinkel på garasjen, så er det et poeng at denne harmonerer mest mulig med hovedbygning. Man kan avvike litt fra hovedbygningen, men hvis det er en slak takvinkel på hovedbygningen og garasjetaket blir veldig spisst, kan det virke veldig dominerende. Du må også se på tekkingen, at denne harmonerer mest mulig med hovedbygningen og øvrige bygninger på tomta og eventuelt nabotomter. Der kan det være lokale vedtekter som gir mindre spillerom til valg av utforming, sier Ørnevik.

Gulvet i garasjebn bør helle utover fra garasjen.
– Det er en stor fordel, for da vil regnvann ikke komme inn i garasjen. Det er også en fordel om hele gulvet heller litt utover slik at smeltevann fra bilen renner ut av garasjen, sier Ørnevik.

Den viktige porten
Garasjeporter er et eget kapittel i seg selv, for her er det mye å velge mellom, både i materialvalg og utforming.

– Først og fremst bør du se hvor mye den koster, for her er det store forskjeller. Du får garasjeporter i alt fra de fineste tresorter til de rimeligste tresorter og du får garasjeporter i forskjellige metalltyper. Det finnes også garasjeporter med og uten vindu, sier Ørnevik.

I tillegg til utseendet må du tenke på funksjonaliteten.
– Du kan få heveporter, vippeporter, og forskjellige andre typer. Det er også et poeng at jo flere bevegelige deler det er på en port, desto mer er det som kan gå i stykker. Du må også ta stilling til om du vil ha en motorisert port eller en manuell port, sier Ørnevik.

Sjekkliste før du skal sette opp garasje:
1. Kartlegg plassbehovet med tanke på areal, høyde og ekstra rom.
2. Sett opp et budsjett.
3. Kartlegg aktuelle lover, forskrifter og veiledere, samt kommunale bestemmelser.
4. Kontroller hvor stor del av tomta du kan utnytte.
5. Finn ut om du må søke byggetillatelse for garasjen eller om den faller i kategorien meldepliktig.
6. Finn den mest gunstige beliggenheten på tomta. Ta hensyn til terreng og naboer samt avstand til veier, nabotomt og andre bygninger.
7. Velg en arkitektonisk utforming som harmonerer mest mulig med hovedhuset og øvrige bygninger.
8. Finn ut om det er behov for brannsikring av garasjen.
9. Kontroller grunnforholdene der garasjen skal stå slik at fundamenteringen blir god. Husk drenering.
10. Husk fall på veien foran garasjen for regnvann og fall på garasjegulvet for smeltevann.
11. Velg en egnet garasjeport som harmonerer med bebyggelsen.
12. Kontakt eventuelt en fagperson som kan bistå med oppføringen.