Bygg garasje helt etter boka

Skal du bygge garasje kreves i det minste byggemelding, nabovarsel og tilpassing til brannkrav. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, og vi har sett nærmere på lover og regler for slike bygg.

Når du skal bygge garasje trenger du tillatelse fra kommunen. Det kan lønne seg å ta kontakt med en saksbehandler i kommunen for å gjennomgå ditt garasjeprosjekt, og å innhente profesjonell hjelp til plassering og utforming kan også spare deg for mange ergrelser.

Begynn med å beregne god tid til papirarbeidet og begynn aldri byggingen før godkjennelse foreligger. En bil krever vanligvis et minimum på 5 x 2 m gulvareal. I tillegg bør det beregnes lagringsplass. En alminnelig dobbeltgarasje har et areal på cirka 50 kvm. Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke.

Byggetillatelse

Garasjer opp til 70 m2, samlet BRA:

Her benyttes «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett», blankett nummer 5153. Dette betyr at du som tiltakshaver selv kan være ansvarlig for både søknad og oppføring av garasjen. Flere vedlegg kan være nødvendig, dette avgjøres i hver enkelt byggesøknad, men følgende skal alltid være vedlagt søknaden:

 • Gjenpart av nabovarsel med signert kvitteringsliste
 • Inntegnet situasjonskart
 • Tegninger med terrenglinjer (plan, snitt og fasade)
 • Estetisk redegjørelse

Garasjer over 70 m2, samlet BRA:

Her benyttes «Søknad om tillatelse til tiltak», blankett nummer 5174. Dette er en ansvarsbelagt søknad, og det er nødvendig med ansvarsbelagte aktører. Følgende skal alltid være vedlagt søknaden:

 • Opplysning om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsel med signert kvitteringsliste
 • Inntegnet situasjonskart
 • Tegninger med terrenglinjer (plan, snitt og fasade)
 • Gjennomføringsplan
 • Signerte ansvarspapirer/søknader
 • Estetisk redegjørelse

Brannkrav

Byggteknisk forskrift stiller ikke branntekniske krav til carporter. Erfaring viser derimot at mange carporter senere blir innebygd og omgjort til garasjer, og det kan derfor være en fordel om de branntekniske krav til garasje også er tilrettelagt eller gjennomført for carporter. 

Les også: 3 feil du må unngå når du byger carport

Bruttoareal mindre enn 50 m² 

Det er ingen spesielle branntekniske krav til frittliggende garasje som ligger minst 2 meter fra bygning på naboeiendom. Hvis garasjen ligger nærmere, må den delen av garasjen som er nærmere enn 2 m utføres med brannmotstand EI 30. EI 30 betyr at en vegg er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter.

Ligger garasjen i huset eller er bygd vegg i vegg med huset, skal alle skillekonstruksjoner mellom garasjen og øvrige rom i huset være gasstette. Det tillates ikke direkte forbindelse (dør) fra garasje til oppholdsrom eller rømningsvei, kun via mellomliggende rom med dører som kan lukkes. En bilbrann kan utvikle store røykmengder og være en vesentlig risiko for sikkerheten til mennesker i boliger som er sammenbygd med garasjer.

Hvis garasjen ligger i eller inntil nabobygning, skal alle skillekonstruksjoner mot naboens del av bygningen utføres med brannmotstand EI 30. 

 

Bruttoareal 50–400 m² 

Frittliggende garasje over 50 m2 må ha en avstand til annen bygning (også på egen eiendom) på 8 m eller skilles med konstruksjoner med brannmotstand.

Brannmotstanden mellom garasje og annen bygning skal til sammen være EI 60, det vil si hindre brannspredning i minst 60 minutter. Enten må garasjen oppføres med vegger med brannmotstand EI 60, eller så kan garasjen og boligen begge ha vegger med brannmotstand EI 30.

Kilder: Direktoratet for byggkvalitet, SINTEF Byggforsk, Vestby kommune, Wikipedia