Slik sørger du for at du er beskyttet mot fukt i kjelleren

Fukt gir dårlig lukt, en ubehagelig kjeller, skittent inneklima og kan ødelegge brukbare kvadratmetere. Se her hvordan du lett kan sjekke om kjelleren din har fukt. 

Hvis du har en kjeller, har du med garanti opplevd fukt. Fukt i kjelleren gir dårlig lukt og et dårlig inneklima. Du har kanskje prøvd å løse det enten ved å lufte ut eller kanskje gått så langt som å bruke sterkere ressurser.

En ting er sikkert… har du først fukt i huset er det viktigste å finne årsaken og få stoppet fukten. Fukt i kjelleren gir et dårlig inneklima og gir gode vekst muligheter for både råte og sopp.

På sikt kan fukt i kjelleren gi så alvorlige skader at husets materialer og konstruksjon kan bli påvirket.

Bedre inneklima, bedre trivsel

Det krever ofte en litt større investering å få helt styr på fukt i kjelleren. Noe som krever både tid og penger. Dessverre er ikke fukt synlig, som for eksempel et nytt kjøkken eller et bad, men investeringen kan være vært det spesielt med tanke på inneklimaet og familiens trivsel.

Husk at investeringen typisk betaler seg tilbake innen 10 år eller mindre, og med stor sannsynlighet vil du få mere ut av huset ditt dersom det er fuktsikret.

Endret bruken av kjellerrommet

Nesten alle kjellere oppført før 60-tallet har en oppstigende grunn fuktighet, å det er de bygget til å kunne tåle. Tidligere ble kjellere utelukkende brukt til oppbevaring av kull og koks, verktøy og til fyrrom og spiskammers, noe som ikke ga umiddelbare fuktproblemer.

Ofte er det når kjellerrommets bruk endres at fuktproblemene oppstår. Det finnes mange forskjellige endringer og ombygginger som påvirker om enten det blir tilført mere fukt – eller om fuktens muligheter for å komme ut av kjelleren blir fjernet.

Mange velger i dag å bo i kjelleren, ha bad der eller å tørke klærne sine. Noe som også kan skape ekstra fukt i kjelleren.

Finn årsaken til fukt i kjelleren

Noe så enkelt som en lekkende takrenne eller et tilstoppet avløp kan forårsake fukt i kjelleren. Mer alvorlig årsaker til fuktproblemer kan være stigende grunnvann, skader og mangel på drenering.

Når du fuktsikrer huset skal du huske å sjekke at fukten forblir borte. Har du hatt en spesialist på oppgaven, bør avtalen inneholde etterfølgende kontrollmålinger.

Sjekk for fukt – sånn gjør du det:

Hvis du måler luftfuktigheten i huset får du viktig informasjon om eventuell fukt.

Den relative fuktigheten måler du med et hydrometer. Hvis den relative fuktigheten er for høy i forhold til ytterveggene, vil det oppstå kondens.

Kondens dannes når varm fuktig luft møter en kald vegg – av samme grunn er det derfor viktig å ikke lufte ut mitt på dagen på varme sommerdager, da den varme luften ute lett kan danne kondens på kjølige kjellervegger.

Som tommelfingerregel kan man huske at jo fuktigere luften er – og jo kaldere veggene er i kjelleren – desto større er risikoen for kondens.

Hvis det f.eks. er 17° i kjelleren og luftfuktigheten er 65%, så vil det dannes kondens hvis veggenes temperatur er under 10,4°.

Hvis du ønsker å bo i kjelleren og luften er 22° og veggene 6°, så skal luftfuktigheten max. være 35%, ellers er det risiko for at det dannes både fukt og sopp.

Hvis du bor i kjelleren, skal temperaturen være rundt 21-22°. Hvis du bare bruker kjelleren til oppbevaring, bør temperaturen ligge på rundt 15-20°.