Fukt og drenering

Fukt og drenering – tips og råd

Fuktige kjellere er et stort problem og noe alle huseiere vil unngå! Faktisk rammes flere titalls tusen hus av ­fuktskader hvert år. Les mer om de vanligste tegnene på fukt og hvordan du forebygger fuktskader.

Les mer

Drenering

Dersom du skal kjøpe nytt hus – sjekk at grunnmuren er rett drenert med blant annet grunnmursplast og fiberduk. Hvis du er usikker på om husets grunnmur kan holde regnvannet unna har vi blant annet en artikkel her med spørsmål du kan stille megleren.

Effektive tips mot fukt

Fuktskader i en kjeller eller en innredet underetasje varierer i omfang. Alt fra små lokale fuktgjennomslag på veggen, eller litt saltutslag i nedkant av veggen eller på gulvet, til store fuktinnsig med påfølgende soppangrep på trematerialer er vanlige skader i norske bygninger. Vi har samlet tips til hvordan du kan unngå fukt!

Mugg

Muggsopp hjemme kan både være helseskadelig og mange oppdager det først ved renovering eller liknende. Her finner du tips om muggsopp, symptomer, helseskader, hvordan du fjerner muggen og mye mer.

Det skal ikke forekomme fukt i et sunt hus

Det skal ikke forekomme fukt i et sunt hus

- Der det er fukt, er det muggsopp. Også i råteskader finnes muggsopp. Alle spor eller belegg etter mugg eller sopp betyr en potensiell helserisiko. Det sier Johan Mattsson, fagsjef for muggsopp- og inneklima-problemer i Mycoteam as. Han har også utgitt flere bøker om biologiske skadegjørere i bygninger.