Slik oppdager og  fjerner du muggsopp

Oppdager du muggsopp i huset eller på badet bør du fjerne det raskt. Her får du tips om symptomer på mugg og helseskader, hvorfor den oppstår og hvordan du fjerner muggen.

Muggsopp

Muggsopp hjemme kan både være helseskadelig og mange oppdager det først ved renovering eller liknende. Her får du tips om muggsopp, symptomer, helseskader, hvordan du fjerner muggen og mye mer:  

Hvorfor får man muggsopp i boligen?

Muggsopp oppstår fra soppsporer som finnes naturlig i luften rundt oss, både innendørs og utendørs. Det er først når miljøet blir fuktig nok at sporene utvikler seg til muggsopp.

Noen faktorer som kan forårsake mugg og vond lukt i et hus er for eksempel fuktighet fra bakken, lekkasje, byggfukt eller dårlig ventilasjon.

Hvis du oppdager mugg i hjemmet ditt, bør du raskest mulig ta tak i problemet, finne årsaken og fjerner kilden til muggdannelsen. Du bør også utbedre skadene ved første anledning. 

Hvordan ser muggsopp ut?

Muggsopp har mange forskjellige farger – som rød, gul, grønn, grå og svart. Det viser seg som en misfargning, ofte på veggene bak møbler, i hjørner eller på loftet.

Muggsopp er soppsporer som vokser og trives i fuktige miljøer og i dødt organisk materiale som treverk, tekstiler og tapet. Det finnes mer enn tusen former for muggsopp, og mugg kan forekomme i mange forskjellige farger – som rød, gul, grønn, grå og svart.

mugg på badet
Mugg trives i fuktige miljøer. Foto: Getty Images

Hvorfor er muggsopp farlig?

I motsetning til råtesopp bryter ikke muggsopp ned byggematerialene, men det kan likevel være ubehagelig eller farlig å leve med mugg i boligen. Mange mennesker er overfølsomme mot partiklene muggsopp sender ut. Særlig astmatikere og allergikere er utsatt for dette.

Luftveisirritasjoner, øyeirritasjoner, hodepine og unormal tretthet er de vanligste plagene i innemiljøer med fuktskader. I ekstreme tilfeller må en muggsoppangrepet bolig rives. Selv om det ikke går så langt, kan det likevel bli en dyr affære.

Du skal være særlig oppmerksom hvis du opplever disse symptomene:

 • Tett eller rennende nese
 • Nysende 
 • Kløende nese og øyne
 • Hoste
 • Luftveisinfeksjoner
 • Pustevansker
 • Feber
 • Utmattelse
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Astma
 • Hukommelsessvikt og konsentrasjonsvansker
 • Nedsatt immunforsvar
 • Kløe i huden

Symptomer på muggsopp

Muggsopp oppdages ofte i forbindelse med renovering eller liknende.

Vanligvis er muggen lett å oppdage. Den viser seg som misfarging eller små flekker, ofte på veggene bak møbler, i hjørner eller på loftet. Muggen kan lukte vondt, gjerne med et jordaktig preg, men også være luktfri.  

Hvis du ikke ser eller lukter muggen, men likevel opplever symptomer som hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker eller irriterte øyne når du er hjemme, kan det hende at boligen har mugg i konstruksjonen, under gulvet eller inne i veggen.

Dersom du er plaget av disse symptomene hjemme, men føler en plutselig bedring når du går ut, kan dette også være et tegn på at problemet er i hjemmet ditt.  

skjult mugg og muggsopp
Mugg kan skjule seg bak vegger, tak, i gulv og som i dette ekstreme tilfellet, bak tapet. 

Test for muggsopp

Hvis du mistenker mugg uten å være i stand til å bedømme om en misfarging eller en flekk er mugg, er det hjelp å finne. Det er laboratorier der du kan sende inn en prøve som kan oppdage om det er mugg i et bestemt materiale eller du kan få en konsulent til en grundig konstruksjonsteknisk gjennomgang.  

Årsaker til muggsopp

Mugg kommer når et område er utsatt for fuktighet. Det kan være fukt som kommer inn utenfra, eller det kan være fra innsiden når du er i dusjen, lager mat og tørker klær. Hvis du merker mugg er det viktig at du finner ut årsaken og finner kilden. Det kan handle om å endre atferd, som å ventilere godt og unngå å tørke klær innendørs.

Det kan også være ventilasjonssystemet ditt ikke fungerer, eller at det er mindre vannskader et sted på grunn av lekkasjer i bygningen eller vannrørene. Sørg for å reparere skaden så snart som mulig.

tørke klær inne
Unngå hvis du kan å henge klesvasken inne. Hvis du gjør det, sørg for god ventilasjon. Foto: Getty Images

Kan være en feilkonstruksjon på huset

Du kan også være så uheldig at årsaken til muggsoppen ligger i selve konstruksjonen av bygningen, for eksempel i sokler, sperrer eller i gulvplanker. Vanligvis skyldes dette at konstruksjoner/betong ikke var helt tørre før de ble brukt, eller at etterisolering av huset ditt ikke har blitt utført riktig.

Hva gjør du med muggsopp?

Hvis muggskadene ikke er for store, eller for å unngå fremtidige problemer, kan det ofte holde at man installerer en avfukter. Men i de fleste tilfellene må man ty til mer drastiske tiltak. En mulighet er å rive de angrepne delene av huset i kombinasjon med avfukting og kanskje også undertrykksventillasjon.

Det advares mot at man selv river det som er angrepet, den jobben bør overlates til en fagmann som har kunnskap om nødvendig verneutstyr til nettopp slike helseskadelige jobber.

Har man mistanke om muggangrep hjemme, skal man raskest mulig undersøke det og sette i gang med tiltak.

Hvis du har maks uflaks, kan muggen stamme fra feil i konstruksjonen på boligen, som for eksempel grunnmur, bjelker eller innervegger. Er dette tilfellet, kan årsaken være at materialene har vært fuktige, eller at bygningen ikke er godt nok isolert.

Mistenker du fukt eller muggangrep i hjemmet ditt bør du kontakte en fagmann.

mugg i taket
det er viktig å finne ut hvor muggen stammer fra. Her er det mugg i takkonturksjonen. Foto: Getty Images

Hva koster det?

Å få en konsulent til å lokalisere skaden og utarbeide en rapport koster fra ca. 8-10.000 kroner. Har muggen oppstått i forbindelse med en vannrørsskade, må du ta opp dette med forsikringsselskapet. En del har tegnet egen soppforsikring i tillegg til hjemmeforsikringen, men du er likevel ikke dekket mot muggsopp.

Slik blir du kvitt muggsopp

Hva enn som er årsaken til muggangrepet, bør du ta ondet ved roten og fjerne kilden til muggen grundig. Ellers vil problemet kunne oppstå igjen. Små tilfeller av mugg kan du ofte vaske med desinfiserende midler. Men ved større utslag bør du tilkalle profesjonell hjelp til å finne årsaken, tørke og skifte materialene. Her er et par metoder du kan vurdere:

 • Damprensing
 • Sandblåsing
 • Sliping
 • Høvling
 • Kjemisk rensing

Metoden du bør bruke avhenger av omfanget på skaden. Hvis muggsoppen gror dypt inne i materialene, bør disse muligens skiftes ut, ikke bare renses.

vaske muggsoppMindre angrep av Muggsopp på vaskbare flater kan vaskes med soppdrepende midler.

Fjerning av muggsopp med klorin eller soppdrepende midler

Mindre tilfeller av mugg på vaskbare overflater kan fjernes med klorholdige rengjøringsmidler som Klorin, utvannet klor eller soppdrepende midler. Dette kan brukes på malte vegger, fliser, mur og glassfibertapet. Hvis muggen har angrepet tapet, veggplater, treverk eller isolasjon, må de angrepne materialene byttes ut.  

Vask og rens av tekstiler

Hvis du skal støvsuge områdene med mugg, må du bruke en støvsuger med et HEPA-filter som fanger opp partiklene som kan fremkalle astma og allergisymptomer. Har du tekstiler som er angrepet av mugg, kan disse vaskes ved normal temperatur i vaskemaskinen. Hvis ikke tekstilene tåler vask, kan de sendes til rensing.

muggsopp i tekstiler
Vask og rens tekstiler med muggsopp. Foto: Getty Images

Slik sjekker du boligen for muggsopp

 • Sjekk at baderomsfugene er tette – særlig i dusjsonen.
 • Hold øye med takstein om områder rundt takvinduer, pipe og glipper.
 • Se etter sprekker eller ødelagte fuger mellom murstein på fasaden.
 • Takrenner og avløpsrør skal være tette og rene.
 • Sjekk at vannrørene i boligen er tette. Steng alle kraner og masker som bruker vann. Hvis vannmåleren fortsatt viser aktivitet kan det være noe galt.

Sjekk ventilasjonen

Når baderoms- eller kjøkkenvifta er skrudd på, skal de suge godt nok til at et papirark blir hengende fast på dem. Hvis vinduene dine dugger mye, kan det skyldes at du har for lite ventilasjon i boligen, eller at du har uhensiktsmessige kuldebroer. Hold også øye med at kloakk, avløp og dren fungerer som de skal. Sjekk også fugene rundt vinduene dine, og reparer dem hvis de er utette.

10 gode råd mot muggsopp

 1. Luft godt 5-10 minutter daglig, gjerne flere ganger om dagen.
 2. La alle rom være oppvarmet til minst 18 grader.
 3. Ikke tørk våte klær inne.
 4. Bruk kjøkkenviften når du lager mat.
 5. Tørk av vegger og gulv etter du har dusjet eller badet.
 6. Støvsug minst én gang i uken.
 7. Reparer eventuelle vannskader raskt
 8. Hold taket tett
 9. Rens takrenner, nedløp og takbrønner.
 10. Reparer fuger og sprekker i fasader og fundament. Sørg for at fugene rundt vinduer er tette.