Monter lekkasjevarsler

Vannskader opptrer hyppigere og koster mer en folk flest tror. Forsikringsselskapene betaler ut store beløper i vannskader. I tillegg oppstår mange skader som må dekkes av boligeieren selv.

Huseiere får seg et sjokk den dagen vannskade oppstår og de ser de praktiske og økonomiske konsekvensen av at et rør har sprunget lekk, sluket går tett, golvet i våtrommet lekker eller man får en oversvømmelse grunnet en slange som løsner.
Det er umulig å sikre seg helt mot slike uforutsette vannskader. En god regel er årlig å kontrollere rør, slanger, beredere, pakninger for å avdekke en gryende lekkasje.
Det er i dag også mulig å satse på enkle installasjoner som er med på å overvåke vannledningsystemet i huset.
Løsningene har eksistert noen år, man det er først nå når forsikringsselskapene har begynt å tilby forsikringsrabatter ved installering det har begynt å fange folks oppmerksomhet. Dette er nytt av året. Man må gjøre en investering, men kan over få år spare det inn igjen ved at det gis betydelige rabatter på forsikringspremien.

Ledningen kan legges over alt der hvor man mener det er størst sannsynlighet for at vann på avveie samles. Her vises hvordan et parti under kjøkkenbenk er dekket med ledning i golvets flisfuger samt ved bakvegg.

Boligforsikringspremier har steget jevnt og trutt de senere årene, og det kan være god økonomi å gjøre en investering i dag som kan gi opp til 15 – 20 % rabatt på premien. Investeringen kan være innspart over en 4 – 8 årsperiode, avhengig av hvor omfattende det er å montere opp overvåkning- og stengeutstyr på ledningsnettet.

SINTEF/ Byggkeramikkforeingen har valgt å utprøve løsninger med følere i flisfugene med utstyr som består av tre hoveddeler:
·elektronisk styringsenhet ( Aqua-stop)
·magnetventil som kan lukke vanntilførselen.
·vannfølende sensorkabel eller en vannfølende radiosender

 

Styringsenhet ( Aqua-stop) med tilkoblinger til ledningsfølere og magnetventiler

Prinsipp
Prinsippet er meget enkelt og baseres på at vann er strømledende.
På vanninntaket til huset monteres en magnetventil som kan lukkes og åpnes ved hjelp av en styringsenhet.
Rundt i huset hvor der er rørføringer f.eks. under kjøkkenbenk, i baderom, under varmtvannsberedere m.m. legges det ut en vannføler som består av en tynn ledning som punktlimes.
Den plasseres der vann vil samle seg ved en evt. lekkasje. Er det vanskelig å trekke kabler anonymt gjennom rommene kan den erstattes med en liten radiosender som fungerer på samme måte som kabelføleren. Den sender signaler trådløs til styringsenheten.
Hvis det skulle oppstå en lekkasje hvor vann strømmer ut på golvet vil sensoren sende et signal til styringsenheten som er en liten boks på ca 15 x 20 cm.
Denne enheten stenger så vanntilførselen ved å lukke magnetventilen.
Dermed slipper man store vannmengder å renne utover i huset og skadeomfanget begrenses.
Utfordringen med denne type varslingsutstyr er at vannføleren må være i kontakt med vann for å kunne stenge vanntilførselen. Det kan være vanskelig å forutsi hvor vannlekkasjer vil opptre da rørføringer finnes i mange rom og ofte ligger skjult i vegger. Imidlertid vet vi erfaringsmessig hvor de typiske vannlekkasjene opptrer og kan plassere følerne i forhold til dette.
For å begrense omfanget av kabel som skal legges ut er det ikke nødvendig å montere vannføler i rom med sluk. Her vil vann normalt dreneres bort via sluk
Overvåkningsutstyr har derfor sitt viktigste bruksområde i rom uten sluk eller i soner av rom hvor vann ved en lekkasje ikke vil samles opp av et sluk samt under rør, beredere og på vanskelige tilgjengelige steder og skjulte steder.
Her vises hvordan et parti under kjøkkenservant er dekket med ledning i golvets flisfuger samt ved bakvegg.

Føleren er lagt ned en delvis fylt mørtelfuge på golvet for på den måten ligge der hvor vann samles.
Ledningen festes punktvis til golvet med limpistol.

Enkelt å montere
Utstyret er enkelt å montere opp. Styringsenheten kobles til strømmen via standard støpsel. Følerne og ledningene til magnetventilene er også enkel å feste til styringsenheten.
Nevenyttige huseiere kan gjøre installasjonen selv og sparer dermed montasjekostnader.
Det er kun montasje av magnetventiler på vannledningen som krever profesjonelle håndverkere. Det kan komme på kr. 1500-2000.

 

Magnetventiler monteres på vanninntaket. Styringsenheten kontroller jevnlig at magnetventilene fungerer.

En lønnsom investering.
Styringsenhet ( Aqua-stop eller tilsvarende ), kabelføler og magnetventil kan komme på ca 4.000 til 5000 kr.
Hvis man må benytte radiosender framfor kabelføler vil kostnaden bli ca kr 3000 høyere, men man oppnår enklere montasje og får dekket større deler av bygget.

Spart premie:
Har man en gjennomsnittlig boligforsikring på ca 3.500 kr og man oppnår 15 – 20 % rabatt fra forsikringsselskapet utgjør dette en årlig besparelse på ca kr 700.

Med en investeringskostnad på kr 4500 er denne engangsinvesteringen innspart på ca 5-6 år via den årlige sikkerhetsrabatten.
Det kan derfor være en meget lønnsom investering når vi ser på de problemer som opptrer når en ukontrollert vannlekkasje oppstår.
Det få huseiere er klar over er også at en betydelige andel av disse skadene er ikke dekket av den vanlige forsikringen og da blir det virkelig dyrt når uhellet er ute.
Slike automatisk overvåkingsutstyr er noe å tenke på for dem som ønsker å ta godt vare på husene sine.

Det lønner seg å investere i effektiv vannskadesikring.