Det skal ikke forekomme fukt i et sunt hus

- Der det er fukt, er det muggsopp. Også i råteskader finnes muggsopp. Alle spor eller belegg etter mugg eller sopp betyr en potensiell helserisiko. Det sier Johan Mattsson, fagsjef for muggsopp- og inneklima-problemer i Mycoteam as. Han har også utgitt flere bøker om biologiske skadegjørere i bygninger.

 

– Det skal ikke forekomme fukt i et sunt hus, sier Johan Mattson, fagsjef i Mycoteam as.

Johan Mattsson rister oppgitt på hodet når man spør ham om hvilke typer sopp eller mugg som er farlige eller kan innebære helserisiko for beboerne.

– Feil fokus skapes nettopp av spørsmål om hva som er farlige muggsopper og hvilke materialer som lettest angripes av sopp. Det skal ikke være fukt i et hus og selvfølgelig heller ingen muggsopp. Så enkelt er det. Mattsson forklarer at betingelsene for å få sopp og mugg i huset, er en god temperatur, nok av næringsmateriale og en høy relativ luftfuktighet eller fritt vann. Sistnevnte styrer mye av hvor raskt og mye soppkulturene får bre seg.

Ideelle oppholdssteder 
Som annen muggsopp, trives arten Aspergillus versicolor på fuktige steder. (foto: Mycoteam)

– Ser en bort fra akutte vannskader, er det en rekke årsaker til at mange hus og boliger nærmest fungerer som ideelle dyrkningssteder for mugg og sopp. Fuktige kjellere og krypekjellere er kjente plasser. Bedre blir det ikke av at disse husene er for tette eller utstyrt med mekanisk avtrekksventilasjon. For tette hus innebærer at utluftingen er for dårlig og fukt samler seg opp. Problemet med mekanisk avtrekksventilasjon er at det skapes et undertrykk i huset, som fører til at problemene man måtte ha med sopp og soppsporer i kjelleren, dras gjennom huset til sove- og oppholdsrom. Andre årsaker er måten vi bygde boliger på gjennom 70- og 80-tallet, med mange og rare tekniske løsninger. Dette får huseierne svi for i dag. Et eksempel er de tusener av boliger der kjellerveggene ble påført vindsperre mot grunnmuren og dampsperre innvendig, nettopp noe som skaper muggsoppskader. Denne løsningen har man heldigvis gått bort fra i dag, forteller Mattsson.

Bruk sunn fornuft
Når det er et angrep av sopp, lite eller stort, er det skade på huset. På spørsmålet om hva vi som huseiere eller beboere skal gjøre for å være sikker på at huset er fri for fukt og muggsopp, svarer han at vi rett og slett skal bruke sunn fornuft.

– Den første vurderingen av huset kan man ta selv. Vær detektiv! Tenk over hvor det er en mulighet for at det kan være fuktproblemer, og ta med en lommelykt. Sjekk fra kjeller til loft. Ta en titt inn i krypekjelleren, bak hyller og lagrede gjenstander i kjelleren, på loftet, der pipa føres gjennom bjelkelag, bak badekar i våtrom osv. Glem ikke å bruke nesen, den er en god indikator. Det samme er om man har mange, store edderkopper i kjelleren. Edderkopper og hengende kokonger – små, hvite vattlignende baller – hører som regel sammen med fukt, forklarer Mattsson.

Ta et fingeravtrykk

 

Han forteller videre at der det er vanskelig å bekrefte sopp ved egen befaring, må det tas prøver. Det enkleste er å få gjort et ”fingeravtrykk” av overflaten man mistenker kan være utsatt for mugg- eller soppangrep.
 
– Da bestiller man en spesialtape, som klebes til overflaten for deretter å sendes inn til analyse. Ved kompliserte situasjoner må vi inn med utstyr for å gjøre luftanalyser. Det viktigste arbeidet for å unngå helseplager som skyldes sopp, er likevel den generelle kunnskapen om dette blant folk flest. Er man flink og sjekker boligen for fukt og raskt utbedrer eventuelle problemer, vil det ikke oppstå noen risiko for dem som bor i huset, beroliger Johan Mattsson.

Luftprøver
Ved spørsmål om skjult vekst av muggsopper inne kan man ta luftprøver og analyserer disse med henblikk på unormal forekomst av mengder eller typer av muggsoppsporer og eventuelt forekomst av typiske MVOC. Økt forekomst av mengder og/eller spesielle typer av muggsoppsporer og MVOC styrker mistanke om muggsoppvekst, men er ikke alltid entydige.. Undersøkelsene må derfor vanligvis følges opp med mer direkte påvisning for å klarlegge og utbedre skadene.

NB! Luftanalyser er nyttig som indikator for sannsynlig vekst av muggsopper, men det er ikke mulig å koble analyseresultater direkte med ulike helseeffekter!

Tiltak og utbedring
De senere 5-10 årene er det skjedd store endringer i kunnskap og holdninger til hvordan en forsvarlig utbedring av muggsoppskader skal foretas. I tillegg til at man skal fjerne infiserte materialer, må det tas forholdsregler ved utbedringsarbeidet. Det er uheldig å puste inn muggsoppsporer i store mengder. Dessuten er det stor fare for spredning av muggsoppsporer til omkringliggende områder. De som utfører arbeidet må benytte spesielle støvmasker, og åpninger inn til andre rom må tettes med bygningsplast under arbeidet.

 

Selve utbedringsarbeidet omfatter:
  • Stans av videre oppfukting
  • Uttørking
  • Utskifting av bygningsmaterialer
  • Rengjøring av bygningsmaterialer
  • Rengjøring av innbo og flater i bygningen
  • Etterkontroll
  • Gjenoppbygging
  • Dokumentasjon

 

 

(Kilde: Muggsopp i bygninger/Johan Mattsson)