Derfor bør du sjekke boligen for fukt, muggsopp eller radongass nå

Eksperter mener at de kaldeste vintermånedene er den beste tiden å sjekke boligen for fukt, muggsopp eller radongass.

Ifølge Folkehelseinstituttet har hvert tredje hjem problemer med fukt som kan lede til astma, allergier og andre sykdommer. Samtidig dør i gjennomsnitt 300 nordmenn årlig av radongass.

– Den beste tiden å sjekke boligen for fukt, muggsopp eller radongass er nå i de kaldeste vintermånedene. Det har også en positiv helseeffekt å lufte godt ut hjemme og holde en riktig innetemperatur, sier fagdirektør Espen Fuglesang i Norges Takseringsforbund i en pressemelding.

Når fukten blir et helseproblem

Ifølge Folkehelseinstituttet er de fleste av disse skadene i krypkjellere og uinnredede loft, men også i oppholdsrom hvor fuktskadene kan utgjøre et helseproblem er det fukt.

Det er først og fremst luftveisplager som astma, pustebesvær, hoste, luftveisinfeksjoner, bronkitt samt eksem som forbindes med fuktige innemiljøer.

Fukt- og muggsoppskader er ifølge Folkehelseinstituttetansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet.

Ikke ha mer enn 22 grader inne og luft godt ut

De fleste oppholder seg mye innendørs på vinteren, og vi varmer opp huset mer enn vanlig. Ifølge Folkehelseinstituttet bør ikke innendørstemperaturen overstige 22 grader.

Dette kan «gi en betydelig reduksjon i antall personer som opplever tørr luft og andre inneklimaplager».

I tillegg er det viktig å lufte godt ut noen minutter hver dag. Ikke la fukt fra dusj og klestørking få spre seg i oppholdsrom.

Det finnes også gode produkter som fjerner fukt i innemiljøet. De såkalte luftavfukterne trekker til seg fukt samtidig som de blåser ut tørr luft.

Vinteren er best for radonsjekk

– Hvert år forårsaker radon rundt 300 dødsfall i Norge. Enten du bor i et utsatt område eller ikke, er det lurt å få undersøkt huset for den lumske gassen. Det beste tidspunktet for å få utført en slik test er på vinteren, sier Fuglesang.

Statens strålevern anbefaler målinger over minst to måneder i løpet av vintermånedene. Radongassen avgir stråling til lungene og er den viktigste årsaken til lungekreft i Norge utenom røyking.

Det koster fra 400–600 kroner og oppover å få utført en måling.

Ifølge Statens strålevern er også sjansen for å bli eksponert for den kreftfremkallende gassen større om vinteren. Da blir nemlig gassen oppkonsentrert i vårt innemiljø og luftes i mindre grad ut. Radon kan verken luktes eller ses, og oppdages bare ved måling.

Her avslører du begynnende kondens og muggsopp

Ifølge Fuglesang er vintermånedene godt egnet til å avsløre fukt og kondens som dannes i oppvarmede rom der reoler, skap og bilder står inntil en yttervegg.

Spesielt soverommet, der sengegavlen ofte står inntil en kald yttervegg, er utsatt for kondens som dannes der fuktig luft møter kald yttervegg.

– Dette er ofte en kilde til muggsoppvekst, noe som er svært negativt for inneklimaet, sier fagdirektøren i Norges Takseringsforbund.

Les også: Slik oppdager og fjerner du muggsopp