ANNONSØRINNHOLD

Denne uventede løsningen tar knekken på fuktproblemet

Er du en huseier eller gårdeier er fuktproblemer noe du helt sikkert tenker på, og det med god grunn: fuktskader er nemlig et stort problem i mange norske hjem. I en analyse gjort for Folkehelseinstituttet i 2016 ble det funnet fuktskader i en av tre norske boliger, og dersom du har en eiendom med krypkjeller er du dessverre spesielt utsatt. Undersøkelsen fant nemlig fuktproblemer i rundt 40 prosent av krypkjellere.

Analysen fra Folkehelseinstituttet konkluderer med at fuktskader kan ha stor helsemessig betydning, og dermed bør man ta i bruk forebyggende og forbedrende tiltak dersom man mistenker fuktproblemer.

Dersom problemene blir oversett kan forholdene vokse seg gradvis dårligere og i verste fall føre til arkitektoniske skader, saltutslag, flassete maling og tapet som løsner i tillegg til helseproblemene. 

Drenering er ikke alltid den beste metoden

Huseiere får ofte anbefalt drenering som en løsning på fuktproblemer som gir saltutslag eller avflassing i kjelleren.

Ifølge selskapet EPS-fuktsikring er ikke dette nødvendigvis den beste løsningen. Dersom fuktproblemet kommer av det som kalles kapillært fuktopptrekk, fukt som trekkes opp i grunnmuren fra fuktig grunn under huset, hjelper det hverken å drenere eller grave seg vekk fra denne type fuktproblem.

Drenering virker hovedsakelig mot fukt som kommer ovenfra, men fukten i bakken under huset blir man ikke kvitt. Det er nok mange huseiere som opplever en stor skuffelse når de har investert store summer i graving, men står stadig igjen med et fuktproblem som kun vokser seg større. 

Flassete maling, tapet som løsner og saltutslag er sterke indikatorer på at du har et fuktproblem som kommer av kapillært fuktopptrekk.

Det kan virke overveldende og tungvint å vite hvordan man skal håndtere fuktskader som kommer av kapillært fuktopptrekk. Derfor kan det være lurt å overlate problemet til ekspertene.

Saltutslag og flassete maling – hvordan går jeg i gang? 

Dersom du opplever saltutslag, boblete/flassete maling, tapet som løsner eller murpuss som går i oppløsninger i eiendommen din kan det være lurt å ta tak i problemet med en gang.

Tar du kontakt med EPS-fuktsikring tar det ofte kun noen dager før du får tilbud om befaring. Befaringen er enten fysisk eller over nettet og er et avgjørende steg som kartlegger alvorlighetsgraden på fuktproblemet.

Kort tid etter befaringen vil du motta et tilbud; så er du klar for montering. EPS-fuktsikring trenger kun en meter klaring fra veggen hvor det skal monteres, og som kunde bestemmer du selv hva som skal gjøres med veggen etter montering. 

En effektiv og langvarig løsning

Selskapet EPS-fuktsikring har mange års erfaring med fuktproblemer som gir saltutslag og avflassing, og har utviklet den eneste sertifiserte og teknisk godkjente metoden på markedet.

Metoden går ut på å permanent installere en murtørker i grunnmuren til bygget. Murtørkeren bruker metoden elektropulssystem (EPS), hvor elektroder av titan festes inn i grunnmuren. Elektrodene kobles mot en sentral, sentralen sender ut en unik elektroosmosisk puls som permanent motvirker fuktopptrekket, og dermed holder muren tørr.

Dersom du har fuktopptrekk fra grunnen av eiendommen holder det nemlig ikke med vannføring ledet vekk fra grunnmuren, du må endre retningen til vannmolekylene og sørge for at muren holdes tørr – permanent. Hvis ikke vil problemet komme tilbake. 

EPS-fuktsikring er har utviklet det eneste sertifiserte og teknisk godkjente metoden på markedet.

En seriøs og erfaren aktør

Fire uker etter montering kommer EPS-fuktsikring tilbake for ta målinger som forsikrer at fuktproblemet er løst.

I tillegg mottar du en mappe med detaljerte beskrivelser av hva som har blitt gjort, samt all relevant dokumentasjon.

Montørene til EPS-fuktsikring er sertifiserte varmearbeidere fra Norsk brannvernforening og alle innehar også gyldige HMS-kort.

Seriøsitet og tillit er viktige stikkord for EPS-fuktsikring, og selskapet er registrert i Startbank, Norges eneste register som bygger på seriøsitet i byggenæringen.

I tillegg sørger EPS-fuktsikring for å oppdatere Boligmappa.no med all nødvendig informasjon om hva som har blitt gjort på eiendommen din. 

Har du mistanke om fukt? Les mer om EPS-systemet og ta kontakt med EPS-fuktsikring her.