Slik retter du skjev belegningsstein

Når belegningssteinen synker er det ikke bare stygt! Hele året vil vann sive ned og svekke belegget, i tillegg til at det blir såpeglatt om vinteren. Så opp med steinen, rett på basen  og legg dem tilbake. Med dette smarte hjelpeverktøyet er operasjonen raskt overstått. 

skjeve fliser

Du har sikkert sett det flere ganger: Belegningsstein eller fliser i en innkjørsel som ligger uhyre skjevt. Årsaken til skjev belegningsstein er som regel at underlaget har sunket fordi det ikke er bygget til å klare tung trafikk. På mindre belastede steder kan forklaringen være at det ikke er tilstrekkelig drenering i underlaget, slik at frosten har flyttet steinen.

Uansett årsaken er det kun én utvei: Belegget må rettes opp, fordi skjevhetene blir bare verre. Steiner eller fliser må løftes opp og underlaget jevnes før de settes tilbake. Og de må legges litt høyere, slik at du kan stampe dem godt ned i grusen.

Oppgaven er lett og raskt overstått om du lager et lite hjelpeverktøy: Du kutter til en planke slik at den kan flyttes frem og tilbake langs underlaget mens du legger grusen i riktig høyde.

Derfor har du fått skjev belegningsstein

Dårlig underlag

Underlaget skal være stabilt og veldrenert og egnet for den type trafikk som underlaget blir utsatt for. Om underlaget for eksempel ikke er komprimert hardt nok, vil det sette seg når belegget belastes, og det vil resultere i skjev belegningsstein.

Tung trafikk

Den mest typiske feilen i innkjørsler er at underlaget ikke er sterkt nok til å klare trykket fra tung trafikk. Der hjulene oftest kjører over, gir bakken etter. Og da vil steinen etter kort tid ligge ujevnt.

Dette trenger du

Det eneste materialet du trenger, er litt grus og litt fugesand – lån evt. litt fra naboen. Ellers kan du nøye deg med:

  • Spade og kost
  • Mukkert/slegge eller stampestokk/broleggerjomfru
  • 2 gamle skrutrekkere.

Slik gjør du

1. Fjern steinen

belegningsstein
Foto: Lasse Hansen

Belegningssteinen i området hvor belegget buler, skal løftes opp. Den første er alltid vanskelig å få opp, men om du bruker to gamle skru­trekkere med rette hakk, kan du lirke den opp. Det kan godt ta litt tid, så ha tålmodighet.

2. Legg ekstra grus

belegningsstein
Foto: Lasse Hansen

Fyll litt ekstra grus i hullet. Her bruker du leggegrus (0-8 mm). Stamp grusen litt med en stampestokk eller med føttene, sånn at du er sikker på at det ikke synker for mye.

3. Rett opp grusen

belegningsstein
Foto: Lasse Hansen

Den nedre delen av malen gjøres smalere enn hullet, så den kan skyves litt fra side til side.

Grusen rettes opp, slik at den ligger flatt 5-8 mm høyere enn undersiden av de andre steinene. Dette gjør du lett og presist ved å skjære til en planke med hakk i begge sider så det passer i dybden når du trekker det over steinen på begge sider av hullet.

4. Legg steinen tilbake

belegningsstein
Foto: Lasse Hansen

Belegningssteinen legges tilbake. De ligger nå litt høyere enn de rundt.

Viktig: Belegningssteinen børstes først rene for sand og grus, slik at du kan legge dem helt tett og helt ned på den nye grusbunnen.

5. Stamp flisene ned

skjeve fliser
Foto: Lasse Hansen

Steinen stampes ned på plan med resten av belegget. Legg en planke mellom­ og dunk med en mukkert eller en stampestopp frem til de nylagte steinene ligger på høyde med de rundt.

6. Bruk fugesand

belegningsstein
Foto: Lasse Hansen

Fersk fugesand feies ned i fugene, gjerne over flere dager så kornene bindes tett sammen. Dette hindrer at vannet siver ned, slik at det nye belegget legger seg igjen, og ugress får vanskelighet for å slå rot.