Legg gulvfliser – i hagestuen

På solfylte sommerdager skyves hagestuens glassdører ofte helt ut til siden for å slippe inn sol og varme. Skillet mellom ute og inne blir mindre, og stor aktivitet i hagestuen kan fort føre til slitasje på gulvet. Velger du å legge fliser i rommet, er du sikret et vedlike-holdsfritt gulv med lang levetid.

  Fliser på gulvet gir rommet er rustikk preg. Gulvfliser tåler hard  belastning og har lang levetid.

Før du bestemmer deg for å legge fliser på gulvet i vinterhagen er det viktig å sjekke at underlaget er solid. Gulvet må tåle den belastningen det utsettes for og må være uten svikt og bevegelser. Derfor er sponplategulv lite egnet som underlag. Bruk gulvgipsplater som skrus ned i underlaget.

 

Hvis du skal montere varmekabler, må det legges et 1 cm tykt betonglag på plastfolien før kablene blir montert på hønsenetting og påstøpen lagt på. Under varmekabler eller varmematter er det viktig å ha et underlag som ikke er brennbart.

 

Hvis du allerede har varme i gulvet, skal den slås av 24 timer før du skal legge fliser. Varmen skal være avstengt i minst 14 dager etter at du er ferdig med å flislegge gulvet.

 

Til vinterhagen bør du velge slitesterke fliser, som er sklisikre og sikre mot frost.

 

Sik gjør du:

 

bildetekst

 

1.  Når du skal legge store fliser, må du være omhyggelig med å få nok lim under. Legg aldri ut mer lim enn det du rekker å legge fliser på, før limet tørker på overflaten, såkalt skinnherding.

 

bildetekst

 

2. Ved avslutning mot vegg skal det være en klaring mellom flis og vegg på ca. 5 mm. Legg aldri flisene for trangt, bevegelse eller krymp kan få dem til å løsne etter en stund. Tallene på flisene angir i hvilken rekkefølge de skal legges.

 

bildetekst

 

3. Her har vi prøvelagt med løse fliser med fugesnor imellom for å se hvordan oppmålingen kommer ut.

  

 

Lister og terskler

Alle lister, også feielistene ved tersklene, må fjernes. Dørlistene (geriktene) kan det være lurt å sage av nederst, slik at flisene kan gå under. Legg en flis på gulvet og la saga hvile på den når du sager av gerikten. Det samme kan du gjøre med dørkarmene der det ikke er terskler. Å sage av en gerikt eller karm er enklere enn å kutte en flis nøyaktig inntil en gerikt. Når gerikten er kappet, kan du bare grovkutte flisa og skyve den inn under.

 

Oppmåling

Det er viktig å huske på at du skal finne midtlinjen og 90 graders vinkel. Juster også flisene slik at du avslutter med like store fliser mot veggene. Avslutningene bør være større enn en halv flis hvis det er mulig. Tenk også på symmetrien hvis det tilstøtende rommet også har fliser. Det er penest hvis alle fuger er i symmetri. 

 

Lim

Lim til legging av gulv bør være elastisk, og vi bruker kun pulverlim. Årsaken er at slikt lim tåler større belastninger og tørker fortere enn de ferdige pastalimene. Husk hvitt lim hvis du skal legge marmor. Den hurtige opptørkingen betyr at du tidligere kan trå på flisene og raskere kan fuge. Husk at du aldri skal gå på flisene før limet er herdet. Det betyr at du skal begynne leggingen fra midten og innover i rommet og arbeide deg videre ut av rommet. Må du gå på gulvet før limet er tørt, skal du sette igjen felter som legges dagen etter. Det er begrenset hvor mye lim du skal smøre på gulvet, og legg aldri ut mer lim enn det du kan dekke med fliser i løpet av 20 minutter. For på gulvet er det viktig at flisene blir 100 prosent dekket med lim på baksiden. Jo større flisene er, desto viktigere er det. Flisene vil tåle større belastninger uten å gå i stykker. Det er særlig hjørnene som er utsatt.

 

Fugebredde

Fugebredden mellom flisene bør for små fliser være 5-8 mm, for 20 cm store fliser 8-10 mm og for større fliser minst 10 mm.

Her handler det mye om smak og behag og det finnes ikke noe fasitsvar. Det handler også i stor grad om hva man er vant til.

 

Flislegging

Legg gjerne en rett list på midtlinjen du har tegnet på gulvet og som du legger den første flisraden inntil. På listen kan du tegne inn hvor fugene skal være. Kontroller med fugesnor at fugene blir like. La flisene skli i limet ved å legge dem inntil forrige flis du la, og la den skli utover til du har riktig fugebredde. Slik oppnår du lettere full limdekning under flisa. En gummikubbe til å banke flisa på plass med kan være grei å ha. Se også etter med jevne mellomrom at flisene ligger plant. Det gjør du med en vater. Når du har lagt ut alle flisene, må det gå ca. 24 timer før du kan fuge. Temperatur, luftfuktighet, lim, flis og underlag bestemmer hvor lenge du må vente. En vinterdag med tørr luft og kaldt vær ute og varmt og godt inne, vil gulvet tørke fortere enn om sommeren med høy luftfuktighet og høy temperatur.

 

Deling og tilpassing av gulvfliser

Å dele gulvfliser er litt vanskeligere enn å dele veggfliser, og du trenger en kraftigere fliskutter. Noen fliser er så harde at du trenger diamantverktøy eller må overlate til leverandører å dele dem for deg. Til å kutte for eksempel et hjørne av en flis kan du bruke vinkelsliper. Men husk at vinkelsliperen er et farlig verktøy som skal brukes med forsiktighet, og arbeidet støver mye. Så bruk hansker, støvmaske og hørselvern. Riktig brukt er vinkelsliperen et godt verktøy når du legger fliser.

 

Avslutning mot vegg

Ha god avstand mellom flis og vegg, spesielt hvis det er varme i gulvet. Det er fordi fliser og betong utvider seg ved varme. Denne avstanden er avhengig av hvor stort arealet er, men normalt er 5 mm tilstrekkelig. Pass bare på at listene dekker. Listing rundt veggene gjør du etter fuging. I stedet for lister kan du velge å sette en halv eller hel flis som en sokkel rundt veggene. Sokkelen setter du opp dagen etter at du er ferdig med gulvet. Fugen mellom gulv og vegg lager du som en mykfuge av silikon eller annen fugemasse.

 

Antall fliser per kvadratmeter

For å finne ut hvor mange fliser du trenger, må du regne ut hvor mange kvadratmeter veggen eller gulvet er på. I gjennomsnitt regner man med et svinn på ca. 10%.

 

Format:               Antall:

10 x 10 cm            100 stk

15 x 15 cm            44   stk

20 x 20 cm            25   stk

24 x 24 cm            16   stk