Vedlikehold av pussfasader

Pussfasader kan ta skade av vinterkulda. Hvordan står det til med ditt hus?

Murhus har ry på seg for å ha mindre behov for utvendig vedlikehold enn trehus, men fullstendig vedlikeholdsfri er det nok ikke. Også hus med pussede fasader trenger ettersyn og litt vedlikehold.

– En pusset fasade kan ha en levetid på 50 år ved normalt vedlikehold, men istykkerrustete sålbenkbeslag, dårlige nedløpsrør, lekkende tak osv. kan selvsagt forkorte levetida betydelig, mener Per Hemgren og Henrik Wannfors, forfatterne bak den klassiske oppslagsboken Alt om huset.

Pussing krever riktige materialer og korrekt utførelse av arbeidet og er en jobb for yrkesfolk.

– Litt vedlikeholdsarbeid med fylling av sprekker eller skader etter mekanisk påvirkning kan derimot sikkert huseieren gjøre selv, tror Hemgren og Wannfors.

Behov for vedlikehold: Puss varer ikke evig.

Små og store sprekker
Typiske skader på pussfasaden er at det oppstår sprekker i pussen eller at pussen løsner fra underlaget. Sprekker som går diagonalt kan skyldes setninger i grunnen. Disse kan noen ganger også sees på innsiden av huset. Er det store sprekker bør de tettes slik at vann ikke trenger inn i fasaden.

Men ikke alle sprekker behøver å repareres. Noen kan det også lønne seg å la være.

– Såkalte krympesprekker, hårtynne sprekker, gjør ingen skade og bør derfor få bli stående som de er. Det er bare en ompussing av fasaden som kan få bort disse sprekkene, og det er kanskje mer enn det som er nødvendig, mener Hemgren og Wannfors.

Puss som løsner
Når puss løsner fra veggen, skyldes ofte at fukt har fått trenge inn i pussen. Blir det kuldegrader, kan den frosten sprenge den fuktige pussen vekk fra underlaget. Men det kan også skyldes at det opprinnelige pussarbeidet ikke har vært riktig utført.

– Små flekker av løsnet puss kan kanskje huseieren selv fylle igjen, men er det store flater og pussen ellers virker tvilsom, blir det spørsmål om totalrenovering, et ganske omfattende prosjekt, sier Hemgren og Wannfors.

De anbefaler at man får undersøkt hva huset er pusset med før man går i gang med et større renoveringsarbeid. Dette for å sikre at ny og gammel puss fungerer godt sammen.

– I verste fall oppstår det også sprekker i skjøten mellom gammel og ny puss, advarer Hemgren og Wannfors.