Vårens sjekkpunkter

En vinter er over, og tiden er inne til å sette opp en liste over vårens arbeidsoppgaver. Sjekk de mest utsatte punktene på din bolig.

Som huden beskytter kroppen, beskytter kledningen huset. Men uten vedlikehold forfaller det meste.  En vårlig sjekk av de mest utsatte punktene på boligen er derfor en god investering. På den måten fanger du opp eventuelle skader før de blir for omfattende.

Dersom du i løpet av runden finner tegn til skader som er i startfasen, eller i ferd med å utvikle seg, er det på tide å foreta et besøk til byggvarehuset eller fargehandelen for å få informasjon om hvordan du kan bøte på skaden.

Inngangsdør og tram er ofte utsatt.
Inngangsdør og tram er ofte utsatt.

Fra topp til tå
Begynn med grunnmuren. Har det i løpet av vinteren falt av puss, kan du få fuktskader i byggesteinen. Er det setningsskader, oppstår de gjerne som sprekker i murfasaden. Begge deler er punkter som må sjekkes og utbedres. Har det rent vann, med det resultat at muren er blitt misfarget, finn ut hvorfra og hvorfor. Se også etter antydninger til soppangrep. Dersom muren er malt, har kanskje malingen begynt å flasse av og den trenger et nytt strøk.

Veggkledningen er ofte utsatt for sopp og råte.
Den nederste delen av panelet er ofte utsatt for sopp og råte.

Kledningen 
Når muren er sjekket er det tid for å ta for seg veggkledningen. Begynn nederst, den delen er mest utsatt.  Spesielt de stedene der regn kan sprute opp fra bakken og inn på underkanten av panelet. Et godt råd er å gi kantveden i bunnen et strøk med maling hvert år. Gjerne etter en omgang med soppdrepende middel. Se etter sprekker i panelet, der kan det oppstå fuktskader. Ta en titt rundt rørgjennomføringer, elektriske koblingsbokser, rundt utelamper og beslag for nedløpsrør. Alle områder hvor det lett kan oppstå fuktskader som kan spre seg dersom de ikke tas hånd om. Ta også en titt på nedløpsrørene for å se om de er i forsvarlig stand. Glem ikke å sjekke under takutspring, et sted det kan oppstå kondensskader.

Vurder også malingen eller beisens generelle tilstand. Er det behov for å gi hele huset et nytt strøk?

Dører og vinduer
Husets øyne trenger også en sjekk etter vintersesongen. Har det oppstått eventuelle rådeskader? Gå over alle kroker og kriker nøye, både mot glasset og kledningen forøvrig. Har malingen flasset av, er det et faresignal. Vannbretten bør også undersøkes, både på oversiden og på undesiden. Her kan det lett oppstå skader. Har du kittede vinduer, sjekk kittens tilstand og kitt om nødvendig.

Det samme gjelder dørene, gå nøye over for å sjekke etter skader, spesielt i ned- og underkant. Gi samtidig hengslene et drypp olje, det er det sikkert behov for. Ta også en titt på trammen og rekkverk for å se om disse holder mål.

Takstein, nedløpsrør og toppbord bør sjekkes nøye opp.

Takstein, nedløpsrør og toppbord bør sjekkes nøye.

Toppen
Taket er den delen av huset som får hardest medfart i løpet av vinteren. Har du takstein så sjekk at de er hele. annen takkledning som plater eller tjærepapp, bør undersøkes for å se om alle skjøter fortsatt er tette. Undersøk om takrennene er fulle av løv og kvister, og rens dem om nødvendig. Vindskier og toppbord er utsatte steder som bør sjekkes nøye. På disse stedene bør ikke noe overlates til tilfeldighetene. Ethvert tegn på forfall bør utbedres umiddelbart. Glem ikke pipa, sjekk beslag og se til at taksteinen dekker der den skal dekke. Er det en pusset pipe, så se til at det ikke mangler puss noen steder. Sett opp en liste
Når du har gått over hele boligen, kan du ta for deg punkt for punkt. Sett opp en liste over hva som må gjøres. Da får du en oversikt over hvor mange kvelder og helger som må settes av til vedlikeholdsarbeid. Husk å søke bestand i de tilfellene du er usikker på fremgangsmåten. Gjør du en god innsats i år, kan det hende du slipper unna til neste år.